Waar geven werknemers het meeste geld aan uit?

Een doorsnee Vlaams gezin gaf in 2008 34.075 euro uit of ongeveer 86% van hun inkomsten. Het bedrag ligt 5.000 euro hoger dan in 2000. Of het leven is inderdaad duurder geworden, of we hebben met zijn allen een groter gat in onze hand. Waar geven zelfstandigen, bedienden en arbeiders het grootste deel van hun salaris aan uit?

Zelfstandigen consumeren het meest, arbeiders het minst

Het jaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie toont het zwart op wit: een Vlaams huishouden waar de grootste kostwinner een zelfstandige is, geeft het meeste geld uit. Terwijl het Vlaamse gemiddelde op 34.000 euro ligt, ligt dat van de zelfstandigen op ruim 40.500 euro. Een huishouden van bedienden spendeert jaarlijks 38.800 euro, ongeveer 2.000 euro meer dan een arbeidersgezin.

Waar geven Vlaamse huishoudens het meeste geld aan uit?

Het grootste deel van ons budget gaat naar onze woning. Ook voeding en vervoer nemen een flinke hap uit ons budget. Zelfstandigen geven ruim 1.200 euro meer uit aan vervoer dan arbeiders. Aan voeding geeft elk huishouden ongeveer 4.500 euro per jaar uit.

Opvallend, Vlaamse arbeidersgezinnen spenderen jaarlijks ongeveer 400 euro meer aan gezondheid dan zelfstandigen. Ze geven ook makkelijker geld uit aan meubels. Bedienden geven dan weer meer uit aan boeken, kranten en tijdschriften.

Huishoudelijke uitgaven per beroepsgroep


 

Vlaams gemiddelde (in euro)

Zelfstandigen (in euro) Bedienden (in euro) Arbeiders (in euro)
Woning 8.045 9.076 8.684 8.077
Vervoer 4.582 6.008 5.694 4.803
Voeding 4.107 4.752 4.514 4.504
Restaurants en cafés 1.806 2.226 1.974 1.582
Financiële diensten en verzekeringen 1.675 2.151 1.772 1.779
Reizen naar het buitenland 1.650 1.847 1.802 1.478
Kledij en schoenen 1.592 2.637 2.024 1.667
Gezondheid 1.583 1.367 1.627 1.762
Cultuur en sport 927 1.364 1.152 997
Post en telecommunicatie 898 1.029 1.059 1.095
Drank 896 1.026 1.022 856
Lichaamsverzorging 669 630 774 718
Meubels 579 316 734 1.029
Boeken, kranten, tijdschriften en papierwaren 411 380 509 369
Grote huishoudtoestellen 375 225 378 524
Totaal 34.075 40.674 38.810 36.110

Bron: Huishoudbudgetonderzoek FOD Economie 2008