Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Vlaamse provinciegouverneur verdient 500 euro minder dan Waalse collega

Gouverneurs hebben vaak al een lange politieke loopbaan afgelegd voordat ze benoemd worden. Na hun benoeming, verdienen de Waalse gouverneurs ongeveer 500 euro meer dan hun Vlaamse collega's. Welke zijn de belangrijkste verschillen?

- In de Vlaamse provincies leidt de gouverneur de vergaderingen van de deputatie. In Wallonië ligt de leiding van het provinciecollege bij een van de provincie-afgevaardigden.

- In Vlaanderen heeft de provincie Vlaams-Brabant naast een gouverneur ook een provinciegriffier, die de naaste medewerker van de gouverneur is.

Ondanks een verschil in het jaarsalaris van de gouverneurs, is de structuur van het salaris in de twee regio’s hetzelfde. De mandatarissen zijn onderworpen aan een sociale bijdrage van ongeveer 11,05% op dat deel van hun salaris (geïndexeerd jaarlijks bedrag).

Hoeveel verdient een provinciegouverneur?

Gouverneur, gouverneurgriffier (Vlaams-Brabant), vice-gouverneur (Brussel)
Regio Waals-Brabant
Regio Vlaanderen
Regio Brussel - Hoofdstad
Jaarlijks brutoloon 104.746 € 109.736 € 104.746 €
Jaarlijks - en maandelijks nettoloon 54.160 € / 4.513 € 56.379 € / 4.698 € 54.160 € / 4.513 €
Ambtswoning (*) Huis of 1.878 € /maand Huis of 1.878 € / maand Huis of 1.878 € / maand
Vertegenwoordigingskosten (**) 11.367 € /jaar 3.718 € / jaar 3.718 € / jaar

(*) Niet-belastbaar
(**) De kosten worden toegevoegd aan het maandelijks nettosalaris. Ze zijn belastingvrij en worden toegekend zonder het voorleggen van een bewijs. Voor de Waalse gouverneurs volgen ze de index van de consumptieprijzen. Dit is niet het geval in Vlaanderen, noch in Brussel.

Waalse gouverneurs verdienen beter hun brood: 7.339 euro/maand

Uit deze studie, gemaakt door onderzoeker Jean Faniel van Crisp, kunnen we afleiden dat de Waalse gouverneurs minder belastingen betalen en een hoger salaris krijgen dan in Vlaanderen. Dit is ook het geval bij de regering, waar de Vlamingen minder verdienen dan hun Waalse collega’s.

Zo kan een Waalse gouverneur op basis van deze tabel, en in combinatie van zijn salaris en extra voordelen, rekenen op een maandelijks nettoloon van 7.339 euro. Zijn Vlaamse collega krijgt een maandelijks nettoloon van 6.886 euro. Dit komt neer op een verschil van 453 euro per maand. De gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel krijgen een cumulatief maandloon van 6.701 euro.

Belangrijk om weten bij de gebruikte methode: de gouverneur wordt hier beschouwd als een geïsoleerd persoon die niemand ten laste heeft en geen ander inkomen heeft. Bovendien is de bereking gedaan na de aftrekking van zijn beroepskosten via een vast tarief.

Bron: Courrier hebdomadaire (n°2084 en 2085), Jean Faniel (CRISP).
Foto: via Flickr