Vier principes van de loonsonderhandeling

Ongeacht de fase van het gesprek moet je doorlopend vier principes voor ogen houden en hiernaar handelen. Zij vormen je houvast tijdens gesprekken:

- Principe 1. Luister nauwkeurig en aandachtig
- Principe 2. Wees concreet en assertief
- Principe 3. Blijf vasthoudend
- Principe 4. Houd het werkgeversbelang altijd voor ogen

Principe 1. Luister nauwkeurig en aandachtig

Nauwkeurig luisteren is vaak meer waard dan spreken. Iedereen, ook de onderhandelende tegenpartij, heeft behoefte aan aandacht en wil graag erkend en gewaardeerd worden.

Als je wilt weten wat de ander op zijn hart heeft, waarom hij bepaalde opmerkingen maakt, moet je vragen stellen en goed naar de ander luisteren terwijl je regelmatig oogcontact hebt.

Onderbreek je gesprekspartner niet en reageer pas als hij is uitgesproken. Dat levert je soms extra informatie op.

Principe 2. Wees concreet en assertief

Probeer tijdens het gesprek te denken in harde cijfermatige termen zoals je bruto-loon, vakantiedagen, enzovoort.

Voorkom dat er in het ijle wordt gesproken en leid je gesprekspartner steeds opnieuw naar het concrete pad. Bijvoorbeeld: 'Eerst heeft u voorgesteld dat u het bruto-salaris met 10% zou verlagen. Daar ben ik uiteindelijk mee akkoord gegaan, mits ik een bedrijfsauto zou krijgen en een telefoonvergoeding... Laten we nu ingaan op de auto. Wat voor auto heeft u in gedachten? En op welk maandelijks bedrag kan ik rekenen voor telefoongebruik?'.

Als je het gesprek 'handen en voeten' geeft, laat je zien dat je je zaakjes goed hebt voorbereid. Je komt best zelfverzekerd en assertief over tijdens het salarisgesprek. Je komt op voor een eerlijke zaak en je verlangens zijn reëel.

Principe 3. Blijf vasthoudend

Je gaat het salarisgesprek in met een vooropgezet doel en strategie. Verlaat deze niet. Als je noodgedwongen een (onderhandelings)punt moet verlaten, meld dan dat je daar later -bij voorkeur in dit gesprek- op terug wilt komen. En doe dat ook! Maak een notitie, zodat het niet in het heetst van de strijd wordt vergeten.

Principe 4. Houd het werkgeversbelang altijd voor ogen

Vraag je steeds tijdens het gesprek af: 'Als ik de werkgever zou zijn en iemand doet mij deze mededeling of stelt deze vraag, hou zou ik mij dan voelen?'

Hou voor ogen dat de organisatie ook bezorgd kan zijn om uitstralingseffecten: als men je een bepaalde belofte doet, staan de nieuwe collega's misschien binnen 24 uur op de stoep om hetzelfde te eisen.

Als je het belang van het bedrijf vooropstelt en je eigen belang op de tweede plaats, geef je je gesprekspartner rust en zekerheid.

Bron: Alles over salarisonderhandelingen - Drs. Jack J.R. van Minden - Uitgeverij L.J. Veen