Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Verloning CEO's gedaald in de afgelopen 5 jaar

Binnen België is het salaris van topmanagers over het algemeen gedaald, behalve bij de kleinste beursgenoteerde bedrijven. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar topsalarissen door het Executive Remuneration Research Centre van de Vlerick Business School. De onderzoekers vergeleken de gegevens van 2007 met die van 2012. Voor hun studie keken ze naar de topsalarissen bij 650 beursgenoteerde bedrijven uit België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Twee andere opvallende conclusies uit het onderzoek: in het totale salarispakket is het aandeel van de variabele verloning sterk gedaald en van al onze buurlanden betaalt het Verenigd Koninkrijk nog steeds de hoogste CEO-lonen uit.

VK heeft hoogste topsalarissen

Als we het volledige salarispakket bekijken (inclusief vast salaris, bonus en verloning in aandelen), dan is het Verenigd Koninkrijk duidelijk het gulst. De grootste bedrijven met een balanstotaal van meer dan 5 miljard euro betalen hun CEO er 4.710.000 euro (mediaan). Tweede in de rij is Duitsland met 3.100.000 euro. Op een afstand volgen Nederland (2.470.000 euro) en Frankrijk (2.290.000 euro). België sluit de rij van de onderzochte landen af met 1.980.000 euro.

Aandeel variabel loon daalt

De hoogte van het loon van de CEO wordt voor 68% verklaard door de grootte van het bedrijf. Het land bepaalt 29% van het verschil en de behaalde resultaten amper 2,6%. Verloning onder de vorm van aandelen verliest duidelijk terrein. In Nederland en Duitsland is dit nog het populairst. Ongeveer de helft van de bedrijven in deze landen past deze vorm van remuneratie toe.

Grote salarisverschillen in België

In ons land is de verloning gedaald bij de Bel-20- (-11%) en de Bel-Mid-bedrijven (-12%). Bij de Bel-Small-bedrijven is er daarentegen een forse stijging (+31%). De salarisverschillen tussen de Bel-Mid en de Bel-Small-bedrijven waren vrij groot, maar deze laatste zijn nu duidelijk aan een inhaalbeweging bezig.

Het is in ons land des te duidelijk dat het aandeel van het vast salaris fel gestegen is. In 2007 maakt dit bij de Bel-20-bedrijven 37% van het totale salarispakket uit, in 2012 is dit gestegen tot 56%.

Verloning onder de vorm van aandelen is ook in ons land sterk afgenomen. Vorig jaar kende in de Bel-20 53% van de bedrijven dit toe, in de Bel-Mid 12% en in de Bel-Small 17%. Vijf jaar eerder was dat nog respectievelijk 85%, 40% en 22%.

In tegenstelling tot in de rest van Europa blijven aandelenopties in ons land wel nog erg populair. Volgens onderzoeker Xavier Baeten heeft dit te maken met de Belgische fiscaliteit, die deze stimuleert.

Nieuwe prestatiemaatstaven

Verder bleek uit de studie dat een gemiddelde CEO iets meer verdient dan het dubbele van de andere leden van het managementcomité.

Ten slotte kwam ook naar voren dat CEO’s tegenwoordig niet alleen meer op financiële prestatiemaatstaven wordt afgerekend. Voorbeelden van andere evaluatiepunten zijn onder meer klantentevredenheid, leiderschap en milieumaatstaven zoals de vermindering van de CO2-uitstoot.