Verdien je meer in een groot bedrijf?

Het antwoord op deze vraag is onomwonden “ja”. Uit de Salarisenquête 2014 blijkt immers dat grote organisaties duidelijk meer middelen hebben om de eigen medewerkers aantrekkelijk te belonen.

Wanneer we vergelijken met een kmo met minder dan 10 werknemers, dan verdien je in een bedrijf met 10-49 werknemers 7,3% meer, in een firma met 50-199 werknemers 9,1% meer. Bij 500 of meer werknemers loopt het verschil al op tot 16%.

Uit de resultaten blijkt verder dat er geen significant looneffect meer is vanaf 1.000 werknemers.