Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Universitair verdient 50% meer dan ongeschoolde

Hogere studies, hogere lonen
Iemand met een universitair diploma verdient gemiddeld 51 procent meer dan een persoon zonder diploma: meer dan de helft, dus. Al valt dat cijfer mee wanneer u weet dat het over brutolonen gaat: het zou bij wijze van voorbeeld over een verschil van 2.000 en 3.000 euro bruto gaan tussen iemand zonder enig diploma en een universitair geschoolde. Wie (enkel) een diploma middelbaar onderwijs haalt, verdient nauwelijks 7 procent meer dan wie het bij lager secundair onderwijs hield. Conclusie: om meer te verdienen, doet u best hogere studies. Met een diploma HOKT verdient u al 13 procent meer dan wie geen diploma heeft. Wel is er nog altijd een stevig loonverschil tussen hoger onderwijs van het korte en lange type (bijna 15 procent). Ook blijven universitairen 10 procent meer verdienen dan hun HOLT-collega’s, waarbij nochtans de flink verdienende industriële ingenieurs en informatici zitten.