Treinstaking: verlies ik mijn loon als ik niet op het werk raak?

"Vandaag staakt een belangrijk deel van het treinpersoneel. Ik heb geen auto en mijn collega's wonen een flink stuk uit mijn buurt, ik raak dus niet op mijn werk. Wat gebeurt er met mijn loon als ik niet opdaag?"

 

Het antwoord van SD Worx:

Als je niet op het werk verschijnt, dan hoeft je baas je voor die dag geen loon te betalen. Zo eenvoudig is het. Al zijn er wel uitzonderingen op deze algemene regel.

 

Wél loon onder bepaalde voorwaarden

Zijn volgende voorwaarden voldaan en raak je niet op het werk, dan is je baas wel verplicht je loon uit te betalen:

1. Je bent naar je werk vertrokken in normale omstandigheden: vanaf je gewone woonplaats, op het normale tijdstip en met het normale voertuig.

2. Je moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat je je naar het werk begeeft. Je moet met andere woorden lichamelijk en geestelijk bekwaam zijn om normale arbeid te verrichten.

3. De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet zich voordoen op de weg naar het werk. Treinstaking, file, wegblokkades, overstromingen, … zijn allemaal geldige redenen zolang het maar op de weg naar het werk is. Maar als je je bijvoorbeeld overslaapt, heb je geen recht op je dagloon.

4. De oorzaak moet je 'overvallen' als je al op weg bent naar het werk.

5. De oorzaak van de vertraging of afwezigheid is onafhankelijk van de wil van de werknemer. Je moet dus al het mogelijke doen om toch op tijd op het werk te geraken. De werkgever kan ook nagaan of je wel voldoende inspanningen hebt geleverd om het werk te bereiken. Hierbij moet hij uiteraard rekening houden met alle omstandigheden en voorwaarden.

 

Wat bij de treinstaking van vandaag?

De staking van 22 april is sinds eind maart uitgebreid aangekondigd in de media. Als er vandaag weinig of geen treinen, trams of bussen rijden, zal je dus niet echt 'verrast' zijn. En dus wordt er niet voldaan aan de vierde voorwaarde: de oorzaak moet je overvallen als je al op weg bent naar het werk. Raak je hierdoor op een stakingsdag niet op het werk, dan hoeft je baas je niet te betalen.

 

Andere voorbeelden

Voorbeelden van omstandigheden waardoor je niet of te laat op je werk aankomt: slecht weer zoals bijzondere sneeuwval, mist of overstromingen, autopech of een onvoorzienbare file, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval. In elke situatie zullen de voorwaarden gelijktijdig moeten vervuld zijn om betaling van het dagloon te verkrijgen.