Te laat of niet betaald? Dit kan je eraan doen

Niets zo vervelend als een werkgever die het niet al te nauw neemt met betalingsafspraken. Jij moet immers ook altijd aan het begin van de maand je huur of afbetaling, elektriciteit en verwarming en andere vaste kosten betalen. 

 

Bediende versus arbeider

Er bestaat een verschil tussen de uitbetaling van het loon voor een bediende of een arbeider. In artikel 9 van de loonbeschermingswet (1965) lezen we het volgende: bedienden worden om de maand betaald, arbeiders tweemaal per maand met een tussenpoze van maximum zestien kalenderdagen.

 

Concreet: het loon moet betaald vóór de vierde werkdag na de periode waarvoor het loon betaald wordt. Afwijkingen kunnen, maar dan moeten ze vastgelegd zijn in een CAO of het arbeidsreglement. Sowieso stelt het arbeidsreglement dat het loon nooit later dan de zevende werkdag na de periode waarop het loon betrekking heeft betaald mag worden.

 

“De boekhouding van ons bedrijf zegt doodleuk: ‘Sorry, je zal even moeten wachten, er staat geen geld op de rekening’.” (bron: juridischforum.be)

 

Met je baas in proces

Maar wat als dat zo niet is en je loon nu eens de zevende, dan weer de vijftiende of de zeventiende betaald wordt? Kan je juridische stappen ondernemen en interest eisen op het bedrag?

 

Ja, maar meestal gebeurt dat niet en is de sop de kool niet waard: de schade is meestal te klein om een procedure op te starten. Betreft het een eenmalige vergissing, dan kan je dat door de vingers zien. Is het een tijdelijke situatie? Dan kan je met je collega’s een minnelijk akkoord sluiten waarin betalingsmodaliteiten, een compensatieregeling en garanties worden uitgewerkt.

 

Maar als je werkgever koppig volhoudt en je loon systematisch te laat betaalt of laks omgaat met afspraken, dan kan je wel stappen ondernemen. Je kan bijvoorbeeld de sociale inspectie inschakelen (dat kan anoniem), waarop de bevoegde inspecteurs een onderzoek zullen starten.  Botsen ze op onregelmatigheden dan mogen en zullen ze) een boete uitschrijven. Bij grove nalatigheid kan je je werkgever zelfs voor de rechter dagen, maar dan moet je wel een stevig dossier samen stellen, en stevig in je schoenen staan. In de praktijk gebeurt dat niet zo vaak. Een rechtszaak is bovendien niet in drie tellen afgehandeld.

 

Het loont wel de moeite om te achterhalen waarom je loon – misschien plots – zo laat gestort wordt. Het kan zijn dat het bedrijf in slechte papieren zit of dat een faillissement nakend is. Dreigen er donkere wolken? Dan is uitkijken naar een andere job het ultieme redmiddel. 

 

Lees ook:

Hoe je loon vergelijken?

Je loonpakket van a tot z

Een loon van 4000 euro maakt gelukkig(er)