Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Sympathieke mannen verdienen minder … en mooie mannen meer

Mannen die niet sympathiek zijn, maar er wel goed uitzien hebben een grotere kans op een mooi salaris dan hun sympathieke en lelijke collega’s. Dat blijkt uit twee universitaire studies.

Voor het eerste onderzoek analyseerden wetenschappers van de Cornell University’s School of Industrial and Labor Relations gegevens van zo’n 10.000 salarisbesprekingen die in een tijdspanne van twintig jaar werden verzameld. Daaruit blijkt dat mannen die minder sympathiek zijn dan gemiddeld 18% meer verdienen dan mannen die wel sympathiek zijn. Op jaarbasis maakt dat een gemiddeld verschil van 7.500 euro. Ook niet-sympathieke vrouwen verdienen meer, maar bij hen is het verschil beperkt tot 5%.

Volgens Beth A. Livingstone, assistent-professor HR en een van de onderzoekers, valt dit gemakkelijk te verklaren: “Minder faire tactieken werken wel degelijk bij loononderhandelingen. Ongemeende complimenten en vooral vleierij missen hun effect niet en leiden tot een hoger loon.”

Knap uiterlijk helpt mannen meer dan vrouwen

Een Australische studie wees dan weer uit dat mannen die bovengemiddeld mooi zijn 22% meer loon krijgen. Een uiterlijk dat onder de gemiddelde schoonheidsstandaard scoort zorgt voor 26% minder salaris. Voor hun onderzoek lieten twee economen van de Melbourne University rekruteerders onafhankelijk van elkaar het uiterlijk van mensen beoordelen op een zespuntenschaal. Vervolgens werden die scores gelinkt aan het inkomen van die mensen.

Bij vrouwen bleek de relatie tussen een knap uiterlijk en een hoog salaris minder sterk dan bij de mannen. Onderzoeker Andrew Leigh verklaart dit door het zogenaamde ‘dommeblondjessyndroom’: “Vrouwen moeten vechten tegen het stereotype beeld dat ze niet tegelijk knap en slim kunnen zijn. Bij mannen is dat niet het geval; zij worden wél vooruit geholpen door een knap uiterlijk.”