Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Sommige werknemers krijgen maaltijdcheques, andere niet. Mag dat?

Mag de werkgever zomaar willekeurig aan bepaalde medewerkers maaltijdcheques geven en aan anderen niet?
 

In sommige, uitzonderlijke gevallen is dit inderdaad mogelijk.

Principe

Maaltijdcheques moeten in principe worden toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt op sectoraal vlak of op ondernemingsniveau.

Uitzonderlijk echter kan de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld als het bedrijf geen syndicale afvaardiging heeft of wanneer we te maken hebben met een personeelscategorie waarvoor gewoonlijk geen collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

Het bedrag van de maaltijdcheque mag wel niet hoger zijn dan de hoogste nominale waarde die in dezelfde onderneming bij CAO wordt toegekend.

Loon

Wanneer bepaalde voorwaarden niet nageleefd zijn, worden maaltijdcheques beschouwd als loon. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer die maaltijdcheques worden toegekend zonder collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst of ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst die niet conform is met de overige wettelijke voorwaarden.

I.s.m. SD Worx