Sociale pensioenplannen

De opbouw van een aanvullend pensioen via de storting van bijdragen heeft meestal enkel betrekking op de opbouw van een aanvullend pensioen tijdens periodes dat de werknemer werkt. Tijdens periodes waarin de werknemer niet werkt (bv. wegens langdurige ziekte of werkloosheid), worden er geen pensioenbijdragen gestort.

De W.A.P. wil, via de zgn. sociale pensioenplannen, hier iets aan doen. En dus de opbouw van een aanvullend pensioen ook tijdens periodes van inactiviteit veilig stellen.

In een sociaal pensioenplan blijven de pensioenstortingen ook verder lopen tijdens periodes van werkloosheid of van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, invaliditeit, bevallings- of zwangerschapsrust. Het kan ook gaan om periodes van deelname aan cursussen of periodes van tijdskrediet en van ouderschaps- en vaderschapsverlof. Ook het faillissement van de werkgever tot 6 maand na de faillietverklaring doet de opbouw van een aanvullend pensioen verder lopen.

De bijdragestorting in sociale pensioenplannen reikt ook verder dan enkel de pensioenopbouw, zelfs tijdens inactieve periodes. De pensioenbijdragen, gestort in het kader van een sociaal pensioenplan, kunnen eveneens tussenkomsten bieden bij permanente arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 % of bij overlijden tijdens beroepsloopbaan. De gestorte bijdragen kunnen ook tussenkomen bij ernstige ziekte (kanker, leukemie, AIDS, ziekte van Alzheimer, diabetes, …).

Naar het dossier 'aanvullend pensioen'.

I.s.m. SD Worx