Salary split: welke loon- en arbeidsvoorwaarden gelden?

Omdat het bij een salary split gaat over een tewerkstelling in twee of meerdere landen, rijst de vraag welke loon- en arbeidsvoorwaarden mogen of moeten toegepast worden.

De verschillende partijen hebben hier een vrije keuze. De vrijheid die ze hebben is echter niet geheel onbeperkt.

In elk land gelden immers een aantal dwingende bepalingen en bepalingen van openbare orde. Die kunnen de keuze van de partijen doorprikken.

Bovendien geldt in de meeste gevallen het Internationaal Verdrag van Rome inzake toepasselijk recht op verbintenissen. Het hoofdprincipe van dat Verdrag houdt in dat de werknemer moet kunnen genieten van de minimale bescherming van het recht van het land waarmee de tewerkstelling het nauwst verbonden is.

Het is dus aangewezen om te kiezen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarmee de tewerkstelling het nauwst verbonden is (verhouding van de prestaties in de diverse landen, nationaliteit en woonplaats, ….).

Andere aandachtspunten zijn duidelijke afspraken in verband met het aantal vakantiedagen, het vakantiegeld, de arbeidsduur, de feestdagen, de opzeggingstermijnen, ….

Om te vermijden dat een werknemer zou kunnen genieten van de toepassing van diverse dwingende wetten met betrekking tot loon- en arbeidsvoorwaarden, is het dus aangewezen om de noodzakelijke anticumulatiebepalingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Lees het volledige dossier over salary split.