Salary split: hoe zit het met sociale zekerheid?

Ook wat het toepasselijk stelsel inzake sociale zekerheid betreft, bestaan er internationale verdragen. Binnen de Europese Economische Ruimte (de 27 landen van de Europese Unie en Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserland geldt de Verordening 1408/71.

Daarbuiten gelden tussen België en diverse landen bilaterale verdragen, zoals bijvoorbeeld het verdrag gesloten tussen Amerika en België.

Als er geen verdrag is gesloten, dan geldt in principe het stelsel van het land of de landen op wiens grondgebied de prestaties geleverd worden.

In deze verdragen wordt niet enkel aangeduid welk stelsel van toepassing is inzake sociale zekerheid. Er wordt ook uitdrukkelijk vastgesteld welke takken van de sociale zekerheid worden beoogd. Doorgaans gaat het daarbij om pensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Europese Verordening

Wanneer we de regels die in de Europese Verordening zijn opgenomen onder de loep nemen, komen we tot het volgende resultaat.

Bij een gelijktijdige tewerkstelling in diverse landen (zoals bij een salary split het geval is) geldt ofwel het woonplaatsprincipe ofwel het zetelprincipe.

Woonplaatsprincipe

Het woonplaatsprincipe geldt als de werknemer ook in één van de landen waarin hij is tewerkgesteld woont of als de zetels van de diverse werkgevers in verschillende landen gevestigd zijn.

Zetelprincipe

Het zetelprincipe geldt wanneer de werknemer niet werkt in het land waar hij/zij woont en wanneer er slechts sprake is van één werkgever.

Bij een salary split situatie zal dus in de meeste gevallen het stelsel van het land waarin de werknemer woont, van toepassing zijn.

Meer weten over salary split?