Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Psychiaters, de kneusjes onder de specialisten (infografiek)

Er is een chronisch tekort aan psychiaters in Vlaanderen. En sinds gisteren is er weer één minder: Walter Vandereycken, hoogleraar aan de KU Leuven en psychiater, bekende immers dat hij jarenlang ongepaste relaties had met vrouwelijke patiënten. Enkelen beschuldigen hem ook van verkrachting. Hij werd onmiddellijk ontslagen bij de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen, en voorlopig geschorst bij de KU Leuven.

Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg blijkt dat huisartsen en psychiaters de slechtst betaalde geneesheren zijn, al maken huisartsen (tussen 45 en 54 jaar oud) een inhaalbeweging tegenover specialisten het voorbije decennium.

Niet toevallig zijn huisartsen en psychiaters dan ook de twee categorieën waarvoor een nijpend tekort bestaat. Er is een tekort van 500 psychiaters volgens de Vlaamse Vereniging voor Psychiaters. En volgens het RIZIV kampen niet minder dan 256 gemeenten met een tekort aan huisartsen. In 2009 werkten er 12.272 huisartsen in ons land, in voltijds equivalenten een daling van 2,7% tegenover 2000.

Steeds meer artsen (1/4) werken in een groepspraktijk. Vrouwelijke huisartsen werken vaker in een groepspraktijk, wat ook met leeftijd te maken heeft: jonge huisartsen sluiten zich vaker aan bij een groepspraktijk.

Bron: RIZIV - dienst voor geneeskundige verzorging, 2012 en Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 2012

Ontwerp: Wim Bruyninckx - www.wimbr.be