Prognose van de indexering in 2013: hoeveel stijgt jouw loon?

Op 1 januari worden de lonen in heel wat sectoren opnieuw geïndexeerd. Het percentage daarvan zal pas eind december definitief vastgelegd worden wanneer de FOD Economie het sociaal gezondheidsindexcijfer bekendmaakt.

Op basis van cijfers van het planbureau hebben het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en het sociaal secretariaat Salar toch nu al een prognose gemaakt voor 2013.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste sectoren en hun voorziene indexering weer:
Sector – aantal ondernemingen – aantal werknemers Mechanisme Prognose
PC 111.01 arbeiders metal – 5867 – 134.076 Vast tijdstip, variabele coëfficiënt 07.2013: 1,81%
PC 112.00 arbeiders garage – 5822 – 28.030 Vast tijdstip, variabele coëfficiënt 02.2013: 2,31%
PC 118.03 arbeiders bakkerij – 4376 – 59.441 Vast tijdstip, variabele coëfficiënt 01.2013: 2,44%
PC 124.00 arbeiders bouw – 26.096 – 163.597 Vast tijdstip, variabele coëfficiënt 01.2013: 0,40705%
04.2013: 0,59765%
07.2013: 0,48193%
10.2013: 0,44654%
PC 201.00 bediende kleinhandel – 25.011 – 93.958 Vaste coëfficiënt, variabel tijdstip 2% te verwachten 06.2013
PC 218.00 bedienden (algemeen) – 55.721 – 414.778 Vast tijdstip, variabele coëfficiënt 01.2013: 2,360% 
PC 302.00 horeca – 23.262 – 106.959 Vast tijdstip, variabel coëfficiënt 01.2013: 2,360%

Ter herinnering: in België is de indexering van de lonen gekoppeld aan de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex van de voorbije vier maanden. Voor de privésector is er geen aparte wet die de koppeling van de lonen aan de index bepaalt. Daarom wordt de indexaanpassing van de lonen sectoraal geregeld via cao’s, die bindend zijn voor de werkgever.

Bron: NSZ en Salar