Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Nieuwe belasting op bedrijfsgsm's: hoeveel zal je betalen?

Het was één van de eerste beslissingen van de regering Leterme II: wie zijn bedrijfsgsm ook in zijn vrije tijd mag gebruiken, moet daar binnenkort elke maand een vaste bijdrage voor betalen. Wat betekent het concreet?

Werknemer zal ongeveer 20 euro per jaar betalen

Als een werknemer zijn gsm van het werk ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet dat gezien worden als een stuk loon”, verklaart Benoit Lannoo, woordvoerder van minister van Werk Joëlle Milquet. “Dat betekent dat het bedrijf er sociale lasten moet op betalen, en de gebruiker belastingen. In sommige bedrijven is al vastgelegd dat een bepaald deel van het gsm-gebruik voor privé moet ingebracht worden, maar voor bedrijven waar dat niet het geval is, wordt het privégebruik vanaf nu vastgelegd op een forfaitair bedrag van 12,50 euro. En daarop moeten belastingen en sociale bijdragen betaald worden, net zoals dat voor bedrijfswagens het geval is.” Concreet gaat het voor de werkgever om 33% en voor de werknemer om 13%. Voor deze laatste levert dat 1,63 euro per maand of ongeveer 20 euro per jaar aan extra lasten op.

Verschillende systemen

Binnen bedrijven bestaan vandaag al verschillende regelingen om de privé- en professionele kosten van gsm-gebruik van elkaar te onderscheiden. “Er zijn bedrijven die werken met percentages: 75% of 80% van de gsm-kosten gelden als professionele kosten, de rest is voor privérekening. Daarop worden dan respectievelijk sociale lasten en belastingen betaalt”, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx. “Er bestaan ook systemen waarbij de werknemer bij telefoons voor privégebruik een bepaalde code moet intikken, waardoor er een strikte scheiding is of zou moeten zijn tussen privé en werk. Er zijn daarnaast bedrijven die hun werknemers vragen om hun gsm enkel en alleen voor het werk te gebruiken. Maar waterdicht is dat natuurlijk niet: de inspecteurs van de RSZ kunnen onmogelijk controleren in hoeverre werknemers zich effectief aan die richtlijn houden. De kans is daardoor klein dat de inspecteurs zo’n regeling aanvaarden.”

Meer duidelijkheid

Net omdat er bij bedrijven met een eigen regeling in de praktijk soms betwisting is door de RSZ, is er nu een KB dat meer duidelijkheid moet scheppen. Voor de inspecteurs van de sociale zekerheid is er voortaan een duidelijke maatstaf waar ze regelingen op bedrijfsniveau kunnen aan toetsen. En voor bedrijven waar geen regeling bestaat, is er nu een algemene regel. De maatregel is het gevolg van overleg tussen de sociale partners, de sociale inspectie, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het initiatief moet volgens hen zorgen voor een objectieve en exacte berekening. Hoeveel het Koninklijke Besluit de schatkist zal opbrengen, is niet bekend. Er is wel een raming gemaakt, maar die wordt niet bekend gemaakt. Het is nog wachten op de publicatie van het KB vooraleer de beslissing in voege treedt.