Nieuw onderzoek: wie fitnesst, verdient meer

Een stevig diploma en een gezonde motivatie zijn nog steeds twee belangrijke elementen om een goed betaalde job in de wacht te slepen. Nu beweert een Amerikaanse onderzoeker evenwel dat ook regelmatig fitnessen tot een hoger loon kan leiden.

De studie, die gepubliceerd werd in het juninummer van the Journal of Labor Research, concludeert dat werknemers die op regelmatige basis fitnessoefeningen doen 9% meer verdienen dan hun luiere collega’s.

Dit soort bevindingen zijn niet nieuw; ook vroeger waren wetenschappers al tot gelijkaardige conclusies gekomen, al was het steeds moeilijk om een echt causaal verband aan te tonen.

Voor deze nieuwe studie maakte onderzoeker Vasilios Kosteas gebruik van een statistische techniek genaamd ‘propensity-score matching’ waarbij hij nagaat in hoeverre zijn proefpersonen aansluiten bij het profiel van iemand die fitnesst. Hij brengt daarbij diverse factoren in rekening zoals leeftijd, opleidingsniveau en het feit of iemand vroeger op school aan sport heeft gedaan.

Meer energie

Een mogelijke verklaring voor het verband tussen fitnessen en een hoger loon zou kunnen zijn dat sport zorgt voor meer energie en een beter humeur, wat iemand een productievere werknemer kan maken. Ook kan het zijn dat wie fitnest meer discipline aan de dag weet te leggen, iets wat ook voordelig is op de werkvloer.

Hoewel volgens deze studie fitnessen in het algemeen dus leidt tot een hoger loon, betekent dit niet dat je loon automatisch zal stijgen als je naar het krachthonk trekt. Gelukkig zijn er wel andere financiële voordelen, zoals lagere gezondheidskosten, en zal het ervoor zorgen dat je tot op hogere leeftijd productief kan blijven.

Onderzoeker Kosteas neemt trouwens zijn eigen advies te baat: hij is op regelmatige basis beginnen gewichtheffen en heeft enige tijd geleden een promotie en een loonsverhoging gekregen.