Moet ik mijn bedrijfswagen inleveren bij langdurige ziekte?

'In augustus 2010 ben ik uitgevallen als gevolg van een burn-out. Inmiddels ben ik bij de bedrijfsarts geweest en deze heeft geoordeeld dat ik voorlopig nog niet in staat ben om aan de slag te gaan. Ook zal het nog wel even gaan duren voordat ik mijn werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis kan verrichten. Mijn werkgever wil nu dat ik mijn bedrijfswagen inlever. Kan hij dat van mij vragen?’
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Bedrijfswagens kunnen in twee categorieën ingedeeld worden:

  1. Enerzijds bedrijfswagens die louter als werkinstrument dienen en niet voor privédoeleinden mogen gebruikt worden;
  2. Anderzijds bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden gebruikt worden, wat duidelijk jouw situatie is.

Wat de eerste categorie betreft, komt het erop neer dat zodra je geen arbeidsprestaties levert, je de bedrijfswagen strikt genomen niet meer nodig hebt en je hem dus niet meer mag gebruiken.

De tweede categorie bedrijfswagens, die de werknemer voor zijn privédoeleinden mag gebruiken, vormt eigenlijk een deel van het loon van die werknemer in de vorm van een  voordeel in natura.

Dit heeft als gevolg dat zolang je recht hebt op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever voor bepaalde afwezigheden (vb. ziekte, klein verlet, vakantie …) je het genot van de firmawagen behoudt. Is er geen recht meer op gewaarborgd loon, dan kan je in principe het genot van de firmawagen verliezen zolang je het werk niet hervat.

De meeste bedrijven hebben echter een carpolicy die de regels over het genot en gebruik vastleggen. Deze regels kunnen bijvoorbeeld bepalen dat het genot van de firmawagen behouden blijft tijdens afwezigheidsperiodes zonder loonbehoud, mits betaling van een bijdrage door de werknemer. Zij kunnen uiteraard soepeler zijn en voorzien dat de werknemer het genot van de firmawagen behoudt gedurende bepaalde afwezigheden zonder loon (vb. tijdens de periode van moederschapsrust).

Conclusie: ga eerst na wat je carpolicy voorziet over het genot van de firmawagen tijdens  langdurige afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Informeer ook naar de gebruiken binnen je onderneming.