Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Moet ik de winterbanden van mijn bedrijfswagen zélf betalen?

Ik beschik sinds een tijdje over een bedrijfswagen. Nu de winter voor de deur staat, vraag ik me af of ik zelf voor mijn winterbanden moet betalen?
Het antwoord van Kathy Dielis, SD Worx

In tegenstelling tot sommige andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, is er in België geen verplichting om winterbanden te monteren.

Wat is overeengekomen?
De werknemer die over een bedrijfswagen beschikt en die de winter wil doorkomen met winterbanden, gaat best eerst na wat hij hierover is overeengekomen met zijn werkgever.

Het gebruik van winterbanden kan geregeld zijn in een individueel akkoord tussen werknemer en werkgever. Controleer desgevallend ook de carpolicy en de schriftelijke afspraken met de leasingmaatschappij.

Niks geregeld
Is er niks geregeld, dan kan je uiteraard hierover nog overleg plegen met je werkgever. Wil hij niet tussenkomen, dan kan je eenzijdig niet eisen om winterbanden te krijgen. Wil je er toch kost wat kost, dan zal je zelf voor de kosten ervan moeten instaan. Neem vooraf hoe dan ook steeds contact op met je leasingmaatschappij.

Tenzij professionele verplaatsingen naar land met verplichting
Indien je met je bedrijfswagen genoodzaakt bent om professionele verplaatsingen te doen naar landen waar winterbanden wel verplicht zijn, is de werkgever wel gehouden om tussen te komen in de kosten van banden. Je bedrijfswagen is immers in die omstandigheid een werkinstrument. De kost van winterbanden in die context, vormt een kost eigen aan de werkgever.  Met andere woorden, in die omstandigheid is dit wel een kost die kan teruggevorderd worden van de werkgever.

Conclusie: goede afspraken maken goede vrienden
Om betwistingen over het gebruik van winterbanden te voorkomen, regelen de partijen dit aspect best op het moment van de ingebruikname van de firmawagen.