Moet ik continu bereikbaar zijn voor mijn werkgever via mijn bedrijfs-gsm?

"Ik werk als account manager voor een groot bedrijf. Onlangs kreeg ik 's avonds laat telefoon van mijn directeur. Ik heb de oproep niet gehoord en heb pas de volgende ochtend teruggebeld. Mijn directeur liet me weten dat ik bel met een gsm van het werk en dus verplicht ben buiten de kantooruren bereikbaar te zijn. Klopt dit?"
Het antwoord van SD Worx

De reacties van jou en je werkgever wijzen hier duidelijk op een ander verwachtingspatroon. Aangezien jij als werknemer (accountmanager) beschikt over een bedrijfs-gsm, verwacht je werkgever dat hij jou ook ’s avonds laat kan contacteren voor professionele doeleinden. Voor jou gaat dit duidelijk wat ver en je vraagt je af of dit juridisch wel correct is.

Het louter terbeschikking stellen van een bedrijfs-gsm aan een werknemer houdt op zich niet in dat deze werknemer continu bereikbaar moet zijn voor zijn werkgever buiten de afgesproken uurregeling.

Indien er expliciet werd afgesproken dat jij als werknemer werkt tussen 8u15 en 17u en als alle juridische bronnen (bv. gsm-policy, individuele arbeidsovereenkomst inclusief functiebeschrijving…) niets vermelden over de bereikbaarheid na de arbeidstijd, dan moet je in principe ’s avonds laat geen professionele oproepen meer beantwoorden.

Indien jouw werkgever andere verwachtingen heeft van zijn accountmanager, dan moet dit uitdrukkelijk en duidelijk afgesproken worden.

De mogelijkheden en reikwijdte van deze afspraken hangen sterk samen met de vraag of je als accountmanager al dan niet onder de arbeidsduurreglementering valt.

Zo zijn handelsvertegenwoordigers en werknemers die een leidende functie of vertrouwenspost bekleden (in de zin van de strikte wettelijke omschrijving) niet onderworpen aan deze reglementering. Dit houdt onder meer in dat er geen sprake is van overuren met overloon en/of inhaalrust en dat er gewerkt mag worden na 20u (zonder uiteraard in excessen te vervallen). De beoordeling of de accountmanager tot één van deze categorieën van werknemers behoort, wordt bovendien sterk beïnvloed door feitelijke omstandigheden. In de mate dat je als accountmanager niet onderworpen bent aan de arbeidsduurreglementering, verdient het aanbeveling om je werkkader in zijn geheel opnieuw te bekijken en hier duidelijke afspraken over te maken.

i.s.m. SD Worx