Mijn bedrijf valt onder PC 200. Wordt mijn loon dan geïndexeerd?

"Ik ben tewerkgesteld in een onderneming die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 200 valt. Dit paritair comité is tot op vandaag niet werkzaam. Bijgevolg zijn er in de sector géén indexeringsregels overeengekomen. Betekent dit dan concreet dat mijn loon nooit geïndexeerd wordt? "
Het antwoord van SD Worx

Het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden nr. 200 werd opgericht bij koninklijk besluit van 4 november 1974 en is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en tewerkgesteld worden door werkgevers die niet onder een eigen paritair comité, noch onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen (336) en noch onder het Paritair Comité voor de non-profitsector (337) resorteren.

Sociaal overleg bestaat niet in deze sector(Pc 200) omdat de samenstelling van het Comité door vakbonden en werkgevers niet gebeurd is.

Dit betekent dat voor werkgevers en werknemers die onder PC 200 vallen tot op vandaag nog geen sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden zijn voorzien en dat zij terugvallen op de algemene minimumvoorschriften.

Het PC 200 kent momenteel géén sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) met eigen barema’s of eigen minimumloon.

De werkgevers die onder deze sector vallen moeten rekening houden met het interprofessioneel minimumloon van CAO nr. 43.

Het is dit nationale minimumloon dat geïndexeert wordt op onbekende tijdstippen. Het is dit GMMI (gewaarborgd minimum maandinkomen) dat het te respecteren minima vormt voor de werkgevers ressorterend onder PC 200.

Een bediende uit deze sector kan enkel beroep doen op het minimumloon. Zolang hij meer verdient dan dat minimumloon is de werkgever niet verplicht het loon van de bediende te indexeren. Zo kan de bediende jarenlang hetzelfde loon uitbetaald krijgen. Het loon van deze bediende zal pas verhoogd worden op het moment dat het loon lager geworden is dan het nationaal minimumloon. De werkgever dient op dat moment het loon van de bediende op te trekken tot het niveau van het minimumloon.

De procedure voor de samenstelling van het PC 200 werd aangevat, maar verloopt moeizaam. Eens zover, kan het sociaal overleg op gang komen.

i.s.m. SD Worx