Mag mijn baas mijn bedrijfswagen terugeisen?

"Mijn baas wil besparen en schrapt daarom in het budget voor bedrijfswagens. Aan mij en enkele collega's heeft hij gevraagd de wagen in te leveren. Mag dit zomaar? En kan ik er zelf iets tegen beginnen?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Nee, het mag niet

Als je werkgever het privégebruik van je bedrijfswagen toelaat, dan wordt je bedrijfswagen een onderdeel van je loon. Het loon en dus ook de bedrijfswagen worden algemeen aanvaard als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Aangezien je baas een essentiële voorwaarde van je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig kan wijzigen, mag hij je bedrijfswagen dus niet zomaar terugnemen. Het akkoord van jou als werknemer of een collectief akkoord (bv. bij cao) is steeds vereist.

Ook als je werkgever je verplicht tot het betalen van een vergoeding voor het privégebruik van de bedrijfswagen, terwijl daarover voordien geen afspraken bestonden, wijzigt hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst. Ook dat mag dus niet.

Wat kan je doen?

Je kan deze eenzijdige essentiële wijziging van de arbeidsovereenkomst inroepen als een onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Let op, je moet de verbreking inroepen binnen een zeer beperkte periode na de wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Zo niet, zal men dit als een aanvaarding beschouwen.

De rechter kan altijd achteraf controleren of de verbreking van de arbeidsovereenkomst door jou als werknemer wel terecht was. Oordeelt de rechter dat dit geen eenzijdige wijziging is, dan heb je ten onrechte de arbeidsovereenkomst verbroken. Je zal dan zelf een verbrekingsvergoeding moeten betalen aan jouw werkgever. En bovendien ben je je job kwijt.

Let op bij een nieuwe functie

Soms is een bedrijfswagen gekoppeld aan een functie. Verander je van functie dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op je bedrijfswagen. Houd hier dus rekening mee voor je 'een onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst' inroept.