Mag ik niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Ik heb dit jaar niet al mijn verlofdagen kunnen opnemen. Mag ik ze overdragen naar volgend jaar of niet?
Het antwoord van SD Worx

Vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, kunnen overgedragen worden. Wettelijke vakantiedagen daarentegen moeten altijd voor 31 december opgenomen worden.

Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft niet kunnen overgedragen worden naar een volgend kalenderjaar. Dergelijke praktijk is onwettig. Als de werknemer recht heeft op uitbetaling van het vakantiegeld voor deze dagen, dan moet dit gebeuren tijdens het vakantiedienstjaar, uiterlijk op 31 december.

Overdragen is onwettig

Er zijn een aantal situaties denkbaar waarin de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet opneemt voor het einde van het jaar. Deze vakantiedagen is de werknemer onherroepelijk kwijt, ongeacht de reden voor het niet opnemen van deze vakantiedagen.

Als het voor de bediende onmogelijk is zijn wettelijke vakantie te nemen, dient het vakantiegeld uiterlijk op 31 december wordt uitbetaald.

Toch moeten we ook rekening houden met de redenen waarom een werknemer vakantiedagen wil overdragen.

  • De werknemer kiest zelf om niet alle vakantiedagen op te nemen
    • Arbeiders: het volledige vakantiegeld werd al ontvangen via de vakantiekas en de niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar.
    • Bedienden: er bestaat geen recht op betaling van de niet opgenomen vakantiedagen en de bediende kan de dagen niet opnemen in het volgende kalenderjaar. De werkgever kan echter altijd beslissen deze dagen toch uit te betalen en zo de extra werklust van de bediende te belonen.

 

  • De werknemer kan door langdurige ziekte of door te hoge werkdruk zijn vakantiedagen niet opnemen:
    • Arbeiders: het vakantiegeld werd al ontvangen via de vakantiekas en de niet opgenomen dagen gaan verloren.
    • Bedienden: de resterende vakantiedagen gaan verloren maar de werkgever is verplicht deze uiterlijk op 31 december uit te betalen.

i.s.m. SD Worx