Mag Karolien (11) haar 50.000 euro van Belgium's Got Talent nu al uitgeven?

De elfjarige Karolien Goris won afgelopen weekend de finale van Belgium's Got Talent. Aan de overwinning is een geldprijs van 50.000 euro verbonden.

Wet op kinderarbeid

Karolien is minderjarig, en dus is de wet op kinderarbeid uit 1992 op haar van toepassing. Volgens die wet is het in principe verboden om kinderen tewerk te stellen. Aan elk kind dat wil werken moet afzonderlijk een toestemming worden verleend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Die toestemming kan alleen in bepaalde gevallen gegeven worden, bijvoorbeeld als kinderen acteren in een film, als model deelnemen aan een modeshow voor kinderkleding of optreden als zanger in een televisieuitzending, zoals Karolien.

Ook over de arbeidstijd zijn er strenge regels. Een meisje van elf jaar mag maximaal zes uur per dag werken, en dat alleen tussen acht uur 's morgens en tien uur 's avonds. Bovendien moet ze om de drie uur minstens een half uur pauze nemen. Volgens de wet mag Karolien ten hoogste 24 dagen per jaar aan de arbeid gaan, en niet meer dan vijf dagen na elkaar.

Het loon

Als een kind voor zijn prestatie geld of andere voordelen krijgt, zoals de geldprijs die Karolien won, gelden er bijzondere maatregelen die het kind moeten beschermen. Het geld moet op een geblokkeerde spaarrekening gestort worden op naam van het kind. Pas wanneer het kind meerderjarig wordt mag het beschikken over het loon (en de intresten erop). Een ouder of voogd kan geen aanspraak maken op het geld.