Loont het om voor een multinational te werken?

Wie in de sector van de chemie of de farmacie werkt, krijgt in ons land het meest betaald. Maar er zijn nog andere factoren die een rol spelen in de omvang van het salaris, zoals de grootte van de onderneming waarvoor je werkt.

 

De resultaten van onze salarisenquête tonen het overduidelijk aan: hoe groter het bedrijf, hoe hoger vaak het salarisniveau. Wie aan de slag is in een bedrijf met meer dan 500 werknemers, ziet 16% meer op zijn loonbriefje verschijnen dan een werknemer in een kmo met minder dan 10 personeelsleden. Dit percentage neemt af met het aantal werknemers. In een bedrijf met 200 tot 499 werknemers ligt het loon nog 11,8% hoger, in een firma met 10 tot 49 medewerkers is dat nog 7,3% hoger.

 

Niet dat er altijd een directe link is tussen bedrijfsgrootte en loonhoogte. Er zijn multinationals die vooral hun naambekendheid uitspelen: het staat goed op je cv om voor dat bedrijf te werken, een toploon is dan misschien minder belangrijk. Dezelfde dynamiek kan spelen bij kmo’s: zij zullen een briljante universitair niet louter op basis van hun naam kunnen lokken en zijn daardoor mischien eerder geneigd een hoger loon op tafel te leggen.

 

Een ander bepalend element is de nationaliteit van de onderneming. Over het algemeen betalen Amerikaanse, Duitse of Britse bedrijven zo’n 10% beter dan hun Belgische concurrenten. Daarbij mag je niet vergeten dat zeker bij Amerikaanse bedrijven een resultaatgerichte cultuur heerst: je wordt beter betaald, maar er wordt dan wel van je verwacht dat je meer risico’s neemt.