Loont het om langer te studeren?

Wie een diploma op zak heeft, verdient een flink stuk meer dan wie dat niet heeft, zo blijkt uit de Salarisenquête 2014, het grootscheepse loononderzoek van Vacature en de KU Leuven. Zowel het startloon als het huidige loon liggen hoger bij wie gestudeerd heeft.

“Een werknemer met een universitair diploma kan bijna de helft meer verdienen dan iemand zonder diploma of met enkel een diploma lager onderwijs”, stelt Luc Sels, gewoon hoogleraar en decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. De hoogste lonen zijn weggelegd voor de academische masters – vooral zij met een universitair diploma. Academische bachelors, dus zonder ‘einddiploma’, verdienen minder, maar toch nog meer dan professionele bachelors.

Iemand zonder diploma verdient in 2014 gemiddeld 25,5% minder dan iemand met een professionele bachelor en 48% minder dan iemand met een academische master aan een universiteit.

Bijstuderen

Wie na zijn eerste diploma nog even doorgaat, kan nog meer verdienen. Wie bijvoorbeeld een MBA haalt of een doctoraat afwerkt, kan meer dan 10% meer verdienen dan werknemers zonder een dergelijk diploma. Sommige bijkomende diploma's zijn dan ook meer waard dan andere. Zo levert een extra master na master een salarisstijging 'slechts' 3,8% extra op.

Bron: Vacature-KU Leuven Salarisenquête 2014