Loonevolutie: overleg op verschillende niveaus

Binnen de meeste sectoren zijn minimumbarema's vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst of cao. In het arbeidsreglement van je onderneming staat de sector vermeld.

Er zijn 225 sectoren en het tienvoud aan cao's. Werkgevers moeten de minimumlonen die bij zo'n cao zijn vastgelegd respecteren.

Werkgevers en vakbonden overleggen over de hoogte en evolutie van deze minimumlonen op 3 niveaus :

  1. Op het nationale niveau wordt er onderhandeld binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). De NAR legt een nationaal gemiddeld minimummaandinkomen vast, dat voor alle werknemers geldig is. Je werkgever moet minstens dit loon respecteren.
  2. Op het sectorale niveau is er overleg binnen de paritaire comités. Bijna alle paritaire comités hebben akkoorden afgesloten over de lonen voor hun sector.
  3. Op het ondernemingsniveau: Grote ondernemingen onderhandelen doorgaans met de vakbonden op bedrijfsniveau omtrent een cao.

Uiteraard kan op een lager niveau (dus ook op individueel vlak) enkel worden verhoogd en nooit worden afgebouwd wat op een hoger niveau wordt beslist.

Bijkomende inlichtingen

I.s.m. SD Worx