Landbouw betaalt met mondjesmaat meer

Land- en tuinbouwbedrijven trekken vele laaggeschoolden medewerkers aan. Zij starten met een salaris tussen 1.500 tot 2.000 euro.

Dit salaris stijgt slechts mondjesmaat in hun loopbaan. De salarissen in de land- en tuinbouw liggen dan ook gemiddeld vijf procent onder het gemiddelde maandloon in ons land.

Met een diploma hogeschool of universiteit krijgt u wel het klassieke startsalaris dat tussen 2.000 en 2.400 euro bruto schommelt. Maakt u carrière in de sector kan u tot 4.150 euro bruto per maand opklimmen.

In deze sector ontvangen de meeste werknemers geen variabel loon. Ongeveer een kwart van de medewerkers kan rekenen op een hospitalisatieverzekering of een pensioenplan.

De salarissen in de land- en tuinbouw, veeteelt en de visserij (euro bruto)

 

Met 5 jaar ervaring

Met 20 jaar ervaring

Administratief en ondersteunend personeel

1.600 euro

2.700 euro

Uitvoerend personeel

2.000 euro

2.190 euro

Professionele medewerkers

2.500 euro

2.600 euro

Middenmanagers

3.150 euro

4.150 euro

Bron: KULeuven/ Vacature Salarisenquête, november 2010