Krijg jij genoeg extralegale voordelen? Vergelijk hier met je collega's!

 

Voor een correcte loonvergelijking volstaat een vergelijking van de salarissen niet. Bovenop het salaris worden immers allerlei voordelen aangeboden: van maaltijdcheques tot een bedrijfswagen. Bereken met het salariskompas waar jij recht op hebt!

Voor een correcte loonvergelijking volstaat een vergelijking van de salarissen niet. Bovenop het salaris worden immers allerlei voordelen aangeboden: een pensioen- of levensverzekering (secundaire arbeidsvoorwaarden) of voordelen zoals een bedrijfsauto, een kilometervergoeding, een mobiele telefoon, maaltijdcheques en gunstige spaarregelingen (tertiaire arbeidsvoorwaarden).

Vergelijk hier jouw extralegale voordelen met die van je collega's!

Bepaalde voordelen behoren nu tot het standaardpakket in flink wat bedrijven: verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques, de ziekte- en hospitalisatieverzekering en de groepsverzekering. Globaal is er eerder een daling dan een toename in het voordelenpakket te merken. Veel verschuiving valt er niet te merken.

Wat krijg jij toegevoegd aan je loon?

Extra-ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering

  • 59% Verplaatsingsvergoeding
  • 57% Maaltijdcheques
  • 53% Groepsverzekering in kader van pensioen
  • 53% Geboorte- en huwelijkspremie
  • 32% Mobiele telefoon32%

Verminderingen bij aankoop van (bedrijfs)producten

  • 28% Bedrijfswagen
  • 26% Netto forfaitaire kostenvergoeding
  • 19% Computer voor persoonlijk gebruik
  • 18% Dagvergoeding
  • 7%Kinderopvang4%

Wie krijgt welke voordelen?

Bij de voordelen stellen de onderzoekers van de K.U.Leuven een sterk Mattheus-effect vast: wie een hoog loon heeft, krijgt daar bovenop nog meer voordelen. De sterkte van dat Mattheus-effect varieert echter naargelang het voordeel.

Zo zien we dat de verplaatsingsvergoedingen meer voorkomen bij de laagste dan bij de hoogste verdieners (respectievelijk 66% en 42%). Dat wordt echter ruim 'gecompenseerd' door de veel sterkere verspreiding van leasewagens in de hoge loonsegmenten: van de personen in het bovenste kwart van de loonsverdeling rijdt ruim de helft met een firmawagen. In het kwart met de laagste lonen is de verhouding een op acht.

Maaltijdcheques en prijsverminderingen op bedrijfsproducten zijn voordelen die gelijkmatiger gespreid zijn over de loonklassen. Ook de verzekeringen zijn erg ongelijk verdeeld. We hebben het dan over de aanvullende ziekte- en hospitalisatieverzekering en, met het oog op de toekomst nog belangrijker, de deelname in pensioenplannen en groepsverzekeringen.

Het meest problematische punt is zonder meer de ongelijke participatie aan aanvullende pensioenregelingen. Is dit voordeel in de hogere loonregionen quasi een verworven recht (83%), dan stellen we vast dat in het laagste loonkwartiel twee derden van de werknemers het zonder een soortgelijke regeling moeten doen.

Vergelijk hier jouw extralegale voordelen met die van je collega's!