Komt je werkgever tussen in de onkosten als je thuiswerkt?

Ik werk voor de buitendienst van het bedrijf. Wanneer ik niet bij klanten ben werk ik thuis, in een kantoorruimte die ik op verzoek van mijn werkgever heb ingericht. Mijn werkgever heeft mij een computer ter beschikking gesteld waarmee ik rechtstreeks in verbinding sta met de server van het bedrijf. Hij weigert echter een tussenkomst in de kosten voor verwarming, elektriciteit, onderhoud, enz. Heb ik geen recht op een vergoeding?
 

Je werkgever is in principe verplicht om de nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen zodat je je werk naar behoren kan uitvoeren. In de praktijk kan je ook met je werkgever overeenkomen dat je het materiaal zelf aankoopt. De werkgever betaalt dan de kostprijs terug als onkostenvergoeding. Uiteraard maak je vooraf best duidelijke afspraken over de aan te schaffen materialen.

10%-regel

Indien je bovendien thuis werkt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid, heb je nog bijkomend recht op een vergoeding voor de kosten verbonden aan de huisarbeid, zoals verwarming, elektriciteit,… . Indien je kan bewijzen dat je tewerkstelling thuisarbeid is, dan voorziet de wet dat je recht hebt op een onkostenvergoeding van 10% berekend op het loon voor de huisarbeid, tenzij je met verantwoordingsstukken kan aantonen dat je kosten hoger zijn.

Opgelet : indien je beschikt over een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid, kan daar een ander bedrag in opgenomen zijn. Het bedrag kan hoger zijn, maar ook lager. De 10%-regel geldt enkel bij gebrek aan een vermelding over de onkostenvergoeding in de arbeidsovereenkomst voor huisarbeid (of in een cao).

Het feit dat je slechts deeltijds thuis werkt, vormt geen belemmering voor de toepassing van de regels over huisarbeid.

In samenwerking met SD worx