Kan prijsvermindering als loon beschouwd worden?

"In ons bedrijf hebben we de mogelijkheid om kosteloos of tegen verminderde prijs producten te kopen die geproduceerd worden door het bedrijf. Mag dat voordeel als loon beschouwd worden?"
 

 

Heel wat werkgevers bieden eigen producten of diensten kosteloos of tegen verminderde prijs aan hun personeel aan.

Die praktijk geeft vaak aanleiding tot discussies met de rsz. Daarbij wordt telkens de vraag gesteld of die voordelen als loon moeten beschouwd worden en bijgevolg onderhevig zijn aan de heffing van sociale zekerheidsbijdragen.

De prijsvermindering zal niet beschouwd worden als loon als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • - de prijsvermindering wordt toegestaan op de door de werkgever geproduceerde of verkochte producten of op de door de werkgever geleverde diensten.
  • - de prijsvermindering wordt toegestaan op de normale prijs. De ‘normale prijs' is de prijs die de werknemer als particuliere consument had moeten betalen. Als hij dus m.a.w. niet werkzaam zou zijn bij de werkgever die het product maakt of verkoopt of de dienst levert. Als de werkgever zijn producten of diensten niet rechtstreeks levert aan de particuliere klant, dan is de normale prijs de prijs die een particuliere consument met een vergelijkbaar profiel als de werknemer in de detailhandel moet betalen. De werkgever moet de nodige gegevens kunnen voorleggen om de ‘normale prijs' te staven.
  • - de prijsvermindering blijft beperkt tot 30% van het bedrag van de normale prijs. Als de vermindering groter is, dan wordt het bedrag van de vermindering dat 30% van de normale prijs overschrijdt, als loon beschouwd. Bovendien mag de prijs die de werknemer betaalt na aftrek van de prijsvermindering niet lager zijn dan de kostprijs van het product of de dienst. Is dat wel het geval, dan beschouwt men het verschil tussen die kostprijs en de door de werknemer betaalde prijs als loon. Ook als de korting minder dan 30% van de normale prijs bedraagt. De werkgever moet ook hier weer de nodige gegevens kunnen voorleggen om de ‘kostprijs' te staven.
  • - afname van producten of diensten moet binnen de perken blijven. deze voorwaarde houdt in dat de hoeveelheid van de aan de werknemer verkochte producten of geleverde diensten het normale verbruik van het gezin van de werknemer niet mag overschrijden. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij zijn werknemers op deze voorwaarde gewezen heeft.

i.s.m. SD WORX