Kan mijn werkgever me een loonsverhoging weigeren omdat ik zwanger ben?

"Ik ben momenteel 5 maanden zwanger en heb om loonsverhoging gevraagd. Nu antwoordt mijn werkgever mij dat hij mij tijdens mijn zwangerschap geen loonsverhoging kan geven. Nochtans werk ik nog altijd even hard en en ik wil dat ook blijven doen tot de laatste dag. Persoonlijk vind ik dit discriminatie mocht dit echt wettelijk bepaald zijn. Weten jullie hier meer over?"
 

Een loonsverhoging weigeren louter omwille van zwangerschap is natuurlijk onzin!

Een werkgever moet zijn werknemer het wettelijk minimumloon betalen, meestal is dit sectoraal vastgelegd. Ook indexeringen zijn meestal vast bepaald.

De werkgever mag, indien hij dat wenst, méér dan dit minimumloon betalen. In principe kan hij dat “vrij” afspreken met de individuele werknemer. Uiteraard gebeurt dit best volgens objectieve criteria, bijvoorbeeld jaarlijks na een positieve evaluatie.

Wanneer alle personeelsleden volgens zo’n vast criterium een loonsverhoging krijgen, en jij niet omdat je zwanger bent, dan is dit inderdaad discriminatie. Dat is niet toegelaten. Een zwangerschap kan nooit een reden zijn om een loonsverhoging te weigeren. Er kan natuurlijk een andere reden voor zijn. Wanneer niemand opslag krijgt, en jij dus ook niet, dan kan je daar natuurlijk niet veel tegenin brengen.

Lees het hele dossier zwangerschap.

i.s.m. SD Worx