Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan mijn werkgever de uitbetaling van mijn loon uitstellen?

"Door de crisis is mijn werkgever in financiële problemen gekomen en heeft hij al twee maanden mijn loon niet kunnen uitbetalen. Kan dit zomaar?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Betalingsfrequentie

Je loon moet je op gezette tijdstippen ontvangen. Ben je een arbeider, dan moet je loon in principe ten minste tweemaal per maand uitbetaald worden.

Voor een bediende moet dat in principe ten minste één maal per maand gebeuren.

Tijdstip van betaling

Het tijdstip van betaling van het loon geregeld is in een CAO.

Is er geen CAO hierover voorhanden, dan kan het tijdstip vastgelegd zijn in het arbeidsreglement.
In dit geval mag het voorziene tijdstip niet later vallen dan de 7e werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de betaling gebeurt.

Is er niks geregeld bij CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt betaling van het loon uiterlijk de 4e werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt.

Geen wettelijke uitzonderingen.

Deze principes zijn bij wet vastgelegd. Hierop zijn geen uitzonderingen voorzien, ook niet voor ondernemingen met financiële moeilijkheden. De werkgever die deze regels niet respecteert stelt zich bloot aan administratieve sancties en strafrechtelijke sanctie. Bovendien zal hij interesten op het achterstallige loon verschuldigd zijn.