Kan mijn baas mijn bonus weigeren omdat ik op moederschapsrust was?

Bij het bedrijf waar ik werk, krijgen alle medewerkers een bonus. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de mate waarin de doelstellingen in dat jaar zijn gerealiseerd. Ik ben in het afgelopen jaar als gevolg van zwangerschap drie maanden afwezig geweest. Mijn werkgever weigert nu de volledige bonus uit te keren vanwege mijn afwezigheid. Mag dat?
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Bonus in ruil voor geleverde prestaties

Het is duidelijk dat de bonus die je krijgt deel uitmaakt van je loon.

Loon verkrijg je als tegenprestatie voor arbeid. Periodes waarin je niet werkt geven bijgevolg in principe geen recht op loon.

Uitzonderingen

Op deze regel zijn nochtans tal van uitzonderingen. Het kan gaan om wettelijke uitzonderingen, maar ook om conventionele afspraken. De afspraken kunnen zich op verschillende niveau’s situeren: binnen de sector van de onderneming (sectorale CAO), op ondernemingsniveau of op individueel vlak tussen werkgever en werknemer.

De meest voor de hand liggende voorbeelden van uitzondering zijn:

  1. gewaarborgd loon bij ziekte;
  2. enkelvoudig vakantiegeld tijdens verlofperiodes:
  3. loon voor een feestdag;
  4. ….

Moederschapsrust

Voor periodes van afwezigheid wegens moederschapsrust is er wettelijk geen recht op loon ten laste van de werkgever. Jouw vervangingsinkomen wordt dus niet uitbetaald door je werkgever.

Bovendien gelden geen specifieke wettelijke regels voor de toekenning een dergelijke bonus, tenzij het om niet-recurrente resultaatgebonden voordelen gaat (sinds 01.01.2008 wettelijke geregeld). Uit jouw beschrijving lijkt dit niet het geval te zijn.

Wanneer er wettelijk niets geregeld is…

Wettelijk is er niks geregeld. De volgende vraag is dan: welke toekenningsregels zijn conventioneel overeengekomen?

De conventionele regels kunnen vastgesteld zijn op niveau van de onderneming, desgevallend op individueel vlak tussen werkgever en werknemer.

Wanneer er ook geen afspraken gemaakt zijn…

Indien er geen conventionele regels m.b.t. het recht op de premie in geval van een afwezigheidsperiode zijn vastgelegd en de toekenning van de premie uiteindelijk enkel afhankelijk is van het behalen van de individuele doelstelling, dan kan er geen sprake zijn van een bonus voor afwezigheidsperiodes.

Kan je het deel van de premie, toegekend in functie van de omzet van de onderneming, duidelijk onderscheiden van het deel in functie van je persoonlijke doelstellingen, dan zijn er wel argumenten om het ‘deel omzet’ te verminderen in functie van de afwezigheid wegens moederschapsrust.

Conclusie

Om te oordelen of je werkgever de premie kan verminderen in verhouding tot je afwezigheidsperiode wegens moederschapsrust, zal je de conventionele afspraken in de onderneming of de individuele overeenkomst hieromtrent goed moeten nagaan.