Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik verplicht worden met mijn bedrijfswagen naar het werk te komen?

"Ik heb een bedrijfswagen gekregen, maar kom liever met de trein naar het werk. Kan mijn werkgever mij verplichten om de wagen te nemen?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Het antwoord op deze vraag is deels afhankelijk van het gebruik dat van de bedrijfswagen gemaakt wordt. De wagen kan immers enerzijds een middel zijn om het werk uit te voeren, maar anderzijds ook een deel van het loon zijn wanneer je de wagen ook privé mag gebruiken.

Wanneer een werknemer zich moet verplaatsen om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren (bv. om klanten te bezoeken) dan moet de werkgever er voor zorgen dat de werknemer die verplaatsing kàn maken. Hij kan dit onder meer doen door aan de werknemer een bedrijfswagen te geven. De werkgever heeft dan de bevoegdheid om eenzijdig te bepalen hoe en wanneer de werknemer de bedrijfswagen moet gebruiken. Dat vloeit voort uit zijn werkgeversgezag. Zo kan de werkgever van jou vragen om de beroepsmatige verplaatsingen effectief met de wagen uit te voeren. Dit geldt zonder twijfel voor bedrijfswagens die uitsluitend beroepsmatig gebruikt mogen worden.

Wanneer je de wagen ook mag gebruiken voor het woon-werkverkeer, is er uiteraard sprake van privégebruik. Mijns inziens kan de werkgever je dan nog steeds verplichten om de beroepsmatige verplaatsingen met de wagen te doen. Logischerwijze zal je dan ook met de wagen naar het werk komen …

Vaak wordt een bedrijfswagen echter ook toegekend aan werknemers die bijna nooit op de baan zijn voor hun werk en de wagen dus hoofdzakelijk privé gebruiken.

In de mate dat de werknemer de bedrijfswagen gratis mag gebruiken, of  tegen een goedkoper bedrag dan de echte kost, krijgt hij een voordeel in natura. En dat voordeel is loon. De wet bepaalt dat de werknemer volledig vrij over zijn loon kan beschikken. En eens dat loon (of het voordeel, zoals hier het geval is) toegekend is, mag de werkgever deze vrijheid niet meer beperken.

Maar de werkgever kan natuurlijk wel de voorwaarden bepalen waaronder het loon en de voordelen toegekend worden. En de manier waarop de bedrijfswagen wel of niet mag gebruikt worden, hoort daar ook toe. Maar dat bepalen moet op een goede wijze gebeuren, dus in een overeenkomst.

Bij de toekenning van de wagen, kan de werkgever het gebruik en de modaliteiten ervan vastleggen in de arbeidsovereenkomst of een aparte wagenovereenkomst, die inhoudelijk dan wel deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Hierin kan overeengekomen worden dat u de wagen moet gebruiken om naar het werk te komen. Wordt deze verplichting niet uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen, dan kan de werkgever dit nadien niet meer eenzijdig opleggen aan jou.

In samenwerking met SD Worx