Kan ik mijn beroepskosten aftrekken van de belastingen?

"Ik ben een werknemer in een bedrijf, dus niet zelfstandig. Ik vroeg me af of ik mijn beroepskosten, zoals de kost van het woon-werkverkeer, kan aftrekken van mijn belastingen?"
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Principe

Ja, je kan je werkelijke beroepskosten aftrekken van jouw belastbare beroepsinkomsten. Als werknemer kan je zelf kiezen tussen forfaitaire beroepskosten of het bewijzen van je werkelijke beroepskosten. Het bewijs van je werkelijke beroepskosten is wel slechts zinvol wanneer deze kosten hoger zijn dan de forfaitaire beroepskosten.

Forfaitaire beroepskosten werknemer

Indien je geen werkelijke kosten bewijst, past de fiscus automatisch de forfaitaire beroepskosten toe. Het forfait is dus een minimum waarop je steeds recht hebt.

Inkomstenjaar 2013 - Aanslagjaar 2014

Werknemers

Percentage

Inkomensgrenzen

28,70 %

0 EUR - 5.650,00 euro

10 %

5.650,00 EUR - 11.220,00 euro

5 %

11.220,00 EUR - 18.670,00 euro

3 %

vanaf 18.670,00 euro

Maximumbedrag forfaitaire beroepskosten

3.900,00 euro

Werkelijke beroepskosten

Deze kosten moeten uiteraard betrekking hebben op de uitgeoefende beroepsactiviteit. Sommige kosten worden onderworpen aan specifieke berekeningsregels.

We nemen als voorbeeld het gebruik van de eigen wagen voor de woon-werkverplaatsing. De autokosten (aankoop, onderhoud, verzekering, brandstof, …) verbonden aan de woon-werkverplaatsing mogen niet voor het reëel bedrag opgenomen worden, maar mogen slechts in aanmerking genomen worden voor 0,15 euro per kilometer. Bovenop dit bedrag mogen enkel nog de mobilofoonkosten en de intresten van een autolening – pro rata de woon-werkverplaatsingen – in aftrek gebracht worden.

Vrijstelling sociaal abonnement

Als je kiest voor de werkelijke beroepskosten, krijg je geen (gedeeltelijke) vrijstelling van het sociaal abonnement of de tussenkomst van je werkgever in je woon-werkverplaatsingen.

Onkostenvergoeding werkgever

Wanneer je ook een onkostenvergoeding krijgt van je werkgever, al dan niet op forfaitaire basis, dient het bedrag van deze vergoeding in mindering gebracht te worden van de bewezen beroepskosten. Dit moet enkel voor zover de in de bewezen beroepskosten opgenomen kostenposten ook begrepen zijn in de forfaitaire vergoeding.