Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik bij 2 werkgevers 2x een terugbetaling van het woon-werkverkeer vragen?

Ik werk deeltijds bij twee werkgevers in Brussel. Daarvoor neem ik elke dag de trein. Een van beide betaalt mijn abonnement van de NMBS. Ontslaat dit de verplichting voor de andere werkgever in de verplichte tussenkomst in het woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer?
Het antwoord van Kathy Dilies, SD Worx

De reglementering voorziet geen afwijkende regels voor situaties waarin een werknemer gelijktijdig met twee verschillende werkgevers verbonden is en minstens een deel van het traject naar de tewerkstellingsplaatsen samenvalt.

Hoewel je, strikt genomen, recht hebt op de tussenkomst in het woon-werkverkeer ten laste beide werkgevers, duikt hier een hier toch een ongerijmdheid op. Een (minstens gedeeltelijke) zelfde kost wordt tweemaal terugbetaald. 

Daarom heeft de Nationale Arbeidsraad reeds in 1984 hierover een aanbeveling geformuleerd.
Het is aangewezen de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart te verdelen tussen de twee werkgevers in verhouding tot de arbeidsduur die je bij elke werkgever presteert.

De tussenkomst van de elke werkgever mag dan niet hoger zijn dan de tussenkomst die de werkgever zou moeten betalen in geval je enkel bij hem was tewerkgesteld.

Om de tussenkomst van de werkgevers te verkrijgen zal je de vereiste transportbewijzen aan hen moeten voorleggen.

I.s.m. SD Worx