Je persoonlijkheid beïnvloedt je loon

Hoeveel je verdient, is sterk afhankelijk van je karaktereigenschappen. Dat blijkt uit een studie van Truity Psychometrics. Je persoonlijkheid bepaalt welke indruk je maakt, welke career moves je doet en of je al dan niet gemakkelijk  opslag vraagt.

De onderzoekers van Truity stelden een lijst met 52 vragen op. Op basis daarvan deelden ze alle deelnemers aan het onderzoek – bijna 26.000 –  op in vier persoonlijkheidstypes aan de hand van de Myers-Briggs Type Indicator. Die werkt met de volgende eigenschappen:

 

  • Extravert (E) vs. Introvert (I)
  • Waarnemend (S) vs. Intuïtief (N)
  • Denken (T) vs. Voelen (F)
  • Geordend (J) vs. Spontaan (P)

 

Het onderzoek leverde een aantal merkwaardige resultaten op. Zo is het verschil tussen het hoogste en het laagste inkomen gigantisch. De beste verdieners verdienen twee keer zoveel als de slechtst verdienenden. De persoonlijkheidstypes ESTJ (extraverte, waarnemende, geordende denkers) en ENTJ (extraverte, intuïtieve, geordende denkers) scoren het best. Spontane, introverte waarnemers (ISP) verdienen het minst.

 

 

Denkende types voeren de top 3 aan. Extraverte werknemers verdienen meer dan introverte. Waarnemers verdienen meer dan de intuïtieve persoonlijkheidstypes. Denkers meer dan voelers en geordende types meer dan spontane.

 

 

Er blijkt ook een gevoelig verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen. De ENTJ’s (extraverte, intuïtieve, geordende denkers) die het meest verdienen zijn vrouwen. Bij mannen komt dit type pas op de derde plaats. De best verdienende mannen zijn ESTJ’s (extraverte, waarnemende, geordende denkers). Als man kun je beter geen INTP (introverte, intuïtieve, spontane denker) zijn, als vrouw geen INFP (introverte, intuïtieve, spontane voeler), want dan bengel je onderaan.

 

 

Bij een introverte, waarnemende, spontane voeler (ISFP) is er geen haar op zijn of haar hoofd die eraan denkt om zelfstandige te worden. Een extraverte, intuïtieve, spontane denker (ENTP) is het meest geneigd om zelfstandig te worden. Dit type hoort echter niet bij de beste verdieners.

 

 

De INFP’s  (introverte, intuïtieve, spontane voelers), zullen het snelst thuis blijven om voor de kinderen te zorgen. Dit komt overeen met de slechtst verdienende vrouwen. De  ENTJ’s (extraverte, intuïtieve, geordende denkers) denken daar niet aan. Dit zijn de vrouwen die het meest verdienen.

 

 

Spontane, introverte waarnemers (ISP’s), de slechtste verdieners, hebben ook het minst ondergeschikten. Extraverte, intuïtieve, geordende denkers (ENTJ’s) werken het vaakst in een leidinggevende functie. Opmerkelijk is dat dit type overeenkomt met de best verdienende vrouwen.

 

 

Algemeen blijkt dat extraverte types vaker tevreden zijn met hun job.

 

Bron: www.truity.com.