Is mijn baas verplicht vakantiegeld te betalen?

"Ik ben sinds kort veranderd van werk en vraag me af hoe het zit met mijn vakantiegeld. Hoe wordt dit berekend? En is mijn werkgever verplicht om vakantiegeld te betalen?"
Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

In de privésector hebben alle werknemers recht op vakantiedagen en -geld. Dit wordt berekend op basis van de prestaties die ze geleverd hebben. Voor arbeiders wordt het vakantiegeld betaald door de vakantiekas of een fonds. Voor bedienden betaalt de werkgever het vakantiegeld. Je werkgever is verplicht je jaarlijkse vakantiedagen en -geld toe te kennen, zelfs wanneer je er niet om verzoekt. Je werkgever kan zelfs sancties oplopen bij een overtreding hierop. Voor de betaling van het vakantiegeld maken we een onderscheid tussen in dienst en uit dienst.

In dienst

Je vakantiegeld wordt berekend op je prestaties in het vakantiedienstjaar, dit wil zeggen het vorige kalenderjaar. Heb je vorig jaar als bediende gewerkt bij een andere werkgever,  dan moet je je rechten aantonen via het vakantieattest dat je ontving van je vorige werkgever. Jouw nieuwe werkgever berekent het vakantiegeld alsof je vorig kalenderjaar bij hem aan de slag was. Het vertrekvakantiegeld dat je ontving bij je vorige werkgever mag je nieuwe werkgever wel verrekenen.

Uit dienst

Ga ja als bediende uit dienst, dan moet je vertrekvakantiegeld krijgen :

- saldo vakantiegeld : het vakantiegeld voor de vakantiedagen die je dit vakantiejaar nog niet hebt opgenomen.
- vervroegd vakantiegeld : het vakantiegeld voor de vakantierechten die je dit kalenderjaar hebt opgebouwd.

Welke prestaties leveren vakantierechten op ?

Niet enkel effectieve prestaties, ook al de betaalde afwezigheidsdagen en een groot aantal onbetaalde afwezigheidsdagen geven recht op vakantie.

De voornaamste gelijkgestelde afwezigheden zijn:
- ziekte en ongeval voor een periode van 12 maanden
- zwangerschaps- en bevallingsrust
- periodes van economische werkloosheid
- de wettelijke en bijkomende vakantiedagen
- de dagen inhaalrust in de bouwsector
- de dagen inhaalrust in het kader van de arbeidsduurvermindering

Opgelet

Periodes van volledig tijdskrediet geven geen recht op vakantiedagen. Periodes van gedeeltelijk tijdskrediet geven recht op vakantiedagen voor de prestaties die je effectief geleverd hebt.