Is de Belg tevreden met zijn job?

Bijna 65 procent van de Belgische werknemers is tevreden met zijn job en meer dan 45 procent is tevreden met zijn loon. Dat blijkt uit de Salarisenquête 2014, het grootscheepse loononderzoek van Vacature en de KU Leuven.

Op een tienpuntenschaal ligt de gemiddelde loontevredenheid (5,95 op 10). Dat is 0,7 punt lager dan de gemiddelde jobtevredenheid (6,66 op 10). “De respondenten die 7 of hoger op de schaal aangeven beschouwen we als tevreden”, legt Sels uit. “Daarom kunnen we stellen dat 64,5 procent van de Belgische werknemers tevreden is met zijn job is en 45,9 procent tevreden is met zijn loon. 13,6 procent is duidelijk ontevreden over zijn job en 21,7 procent vindt zijn salaris te laag.”

Hoe hoger het loon, hoe hoger de tevredenheid met de beloning. Ook de jobtevredenheid neemt met de loonhoogte, maar in veel kleinere mate. Werknemers met de laagste lonen zijn duidelijk meer tevreden over hun job dan over hun loon. Bij de werknemers die het meest verdienen, is het omgekeerd.

Bron: Salarisenquête 2014