Indexering: je loon stijgt met 1,02 procent

Zoals elk jaar werden op 1 januari de lonen van het Paritair Comité 218 geïndexeerd. Het gaat dit jaar om een verhoging van 1,02 procent.

Paritair Comité 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden omvat meer dan 54.000 bedrijven en meer dan 400.000 bedienden, en is zo het grootste paritair comité van België. Het groepeert de bedienden die niet onder een specifiek paritair comité vallen, van de consultancy over reclamebureaus tot de autohandel.

Hoe werkt de indexering?

Sectorakkoorden bepalen wanneer en hoe een loonindexering plaatsvindt. Voor de privésector bestaat er geen wet die de lonen aan de index koppelt. De sectoren kunnen voor elk paritair comité zelf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) afsluiten met de modaliteiten van het indexeringsmechanisme. Elke werkgever moet dit specifieke indexeringsmechanisme naleven.

De indexering is afhankelijk van de prijs van consumptiegoederen. Wordt de korf producten duurder, dan stijgen de lonen mee. Worden - in een uitzonderlijk geval - de producten goedkoper, dan dalen de lonen.

Negatieve indexering

Zo gingen in 2010 de lonen van het PC218 met 0,43 procent naar beneden. In 2012 stegen de lonen van PC218 met 3,17 procent. In januari 2013 stegen de lonen stijgen met 2,35 procent.

Benieuwd naar je nieuwe nettoloon? Bereken het snel met de bruto-nettocalculator