In welke sectoren is de loonkloof het grootst?

In goed betalende sectoren als de bankwereld en de internationale instellingen verdienen mannen een kwart meer dan hun vrouwelijke collega’s. Maar ook in enkele minder goed betalende sectoren zoals de textielsector is er een aanzienlijke loonkloof. Met nauwelijks 2% is de loonkloof het kleinst in de socioculturele sector, gevolgd door de horeca en de bouw.

Loonkloof ook bij overheid en onderwijs

Opvallend, zelfs in de federale overheid (18%) en het onderwijs (14%) is er een verschil. “Ook hier vinden we meer mannen in leidinggevende functies. En er zijn waarschijnlijk meer vrouwelijke kinderjuffen en meer mannelijke docenten en professoren”, legt Jeroen Delmotte uit die het onderzoek naar de m/v-loonverschillen voerde. Hij deed dat op basis van gegevens uit de Salarisenquête van Vacature.

asset/31787

Tekst: Erik Verreet - Bron: Jeroen Delmotte, Luc Sels e.a., De samenstelling van de loonkloof in België, Faculteit economie en bedrijfswetenschappen/HIVA, KULeuven, mei 2010

Lees ook: Hoe groot is de loonkloof in België nu echt?