In welke sector heb je de meeste vakantiedagen?

Vraag aan studenten wat ze het meeste zullen missen eens ze werken en het gemiddelde antwoord is: vakantie. Want geef toe, niets is zo leuk als na weken van hard werk alles aan de kant te schuiven en quality time op te nemen. Vacature.com dook in de Salarisenquête om te kijken in welke sector je het meeste vakantiedagen hebt.

De deelnemers aan de Salarisenquête hebben gemiddeld 28,7 jaarlijkse vakantiedagen. De helft kan al die dagen vrij opnemen. Bij bijna 10% ligt de vakantie volledig vast door collectieve afspraken. Werknemers in de bouwsector of in het onderwijs hebben weinig vrije keuze. Omgekeerd hebben ambtenaren bijna de complete vrijheid. “We zien dat werknemers van goed betalende sectoren als de farma en de chemie iets meer vakantiedagen krijgen dan hun collega’s in andere sectoren”, stelt K.U.Leuven-onderzoeker Gert Theunissen vast.

Gemiddeld aantal vakantiedagen per sector


SECTOR
Vakantiedagen
metaal
25
chemie
30
farma
28
voeding
23
bouw
23
hout
23
textiel
23
nuts
30
ict
25
bank
30
transport
25
handel
22
telecom
26
media
24
toerisme
26
horeca
21
gezondheidszorg
26
onderwijs
60
federale overheid
30
welzijnszorg
26
lokale overheden
32
regionale overheden
33
sociocultureel
27

Bron: Salarisenquête Vacature KU Leuven, 2010*

**De Grote Salarisenquête wordt tweejaarlijks georganiseerd. Aan de enquête van 2010 namen 63.000 mensen deel. 42% daarvan zijn vrouwen, 58% mannen. 67% van de ondervraagden is in het bezit van een hoger diploma. Van de 63.000 deelnemers is 77% bediende, 14% ambtenaar en 9% arbeider.