Ik werk 4/5de. Wat als een feestdag op mijn vrije dag valt?

"Sinds ik terug ben uit moederschapsverlof werk ik 4/5de. Elke maandag ben ik thuis. Maar wat met de maandagen die sowieso verlofdagen zijn? Ik denk aan paasmaandag en pinkstermaandag bijvoorbeeld. In de loop van het jaar kunnen er nog feestdagen op een maandag vallen. Ben ik die exra verlofdagen kwijt? Of kan ik die dagen op een ander moment opnemen?"
Het antwoord van Vacature

Voor een deeltijds werknemer met vast uurrooster zit het systeem als volgt in elkaar:

  • feestdagen die vallen op je vaste inactiviteitsdag gaan verloren. je kan ze niet op een ander moment opnemen
  • vervangingsdagen van feestdagen (die bv. op een zondag vallen) zijn ofwel op ondernemingsniveau vastgesteld ofwel vallen zij op de eerstvolgende activiteitsdag in je onderneming (m.a.w. in jouw geval op maandag als de voorafgaande zondag een feestdag is).Vervangingsdagen van feestdagen op die vastgelegd werden op ondernemingsvlak, ben je kwijt wanneer ze toevallig samenvallen met je eigen inactiviteitsdag. In jouw specifieke geval ben je de vervangingsdag kwijt wanneer hij op een maandag geplaatst wordt.

Als de vervangingsdagen niet op ondernemingsniveau zijn bepaald, vallen zij op de eerst volgende activiteitsdag in de onderneming. Is dit toevallig een maandag, dan ben je die vervangingsdag ook kwijt.

In alle andere gevallen behoud je de vervangingsdagen van feestdagen.