Ik krijg geen bedrijfswagen omdat ik deeltijds werk. Is dit discriminatie?

"Onlangs besliste mijn werkgever om bedrijfswagens aan te bieden in ons team, mits een kleine inlevering op het brutoloon. Iedereen kan een wagen krijgen, op voorwaarde dat hij/zij 80% werkt. Ik werk net iets minder en kan dus geen aanspraak maken op de wagen. Ik krijg echter ook geen alternatieve verloning in de plaats. Kan het dat enkel het werkregime bepalend is of iemand een loonsverhoging krijgt of niet (want we oefenen allen dezelfde job uit)? Is hier geen sprake van discriminatie? Hebben de mensen die niet van een wagen kunnen genieten recht op een alternatieve verloning?"
 

We willen in eerste instantie wel opmerken dat het illegaal is om een deel van het brutoloon om te ruilen voor een bedrijfswagen. Daardoor worden er sociale zekerheidsbijdragen ontdoken en de RSZ is daar zeer streng in. Met dat voor ogen stellen we ons ook vragen bij het toekennen van een ‘loonsverhoging’ onder de vorm van een bedrijfswagen.

Rekening houdende met deze onwettelijke situatie beantwoorden we hierna het aspect van mogelijke discriminatie bij het toekennen van bedrijfswagens. Wanneer sommige werknemers een bedrijfswagen krijgen en andere niet, is er sprake van discriminatie indien dit verschil in behandeling niet om een objectieve reden kan gerechtvaardigd worden. Dergelijke objectieve reden zou kunnen zijn dat een deeltijdse werknemer minder gebruik kan maken van zijn bedrijfswagen omdat hij minder uren werkt. Bijgevolg kunnen de kosten voor de werkgever in verhouding te hoog liggen. De vaste kost van een leasewagen is immers voor een voltijdse en een deeltijdse werknemer dezelfde.

Indien de werkgever een acceptabele objectieve reden heeft om de deeltijdse werknemers geen bedrijfswagen te geven en de voltijdse wel, dan is dit dus geen discriminatie.

Deeltijdse werknemers mogen echter niet minder gunstig behandeld worden dan hun voltijdse collega’s in een vergelijkbare situatie. Wanneer een bepaalde categorie werknemers een loonsverhoging krijgt, dan hebben ook de deeltijdse werknemers hier recht op, in verhouding tot hun arbeidsduur.

Indien dus het toekennen van een bedrijfswagen een loonsverhoging betekent, hebben de deeltijdse werknemers hier evenzeer recht op, in verhouding tot hun arbeidsduur, desgevallend in een andere verloningsvorm.

i.s.m. SD Worx