Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Iedereen 1% meer loon = 10.000 banen op de tocht

Stijgt de loonkost in de Belgische privébedrijven met 1%, dan daalt de werkgelegenheid met ongeveer 0,50%. Op dit moment zou dat neerkomen op een verlies van 10.000 à 13.000 jobs. Tot die conclusie komen K.U.Leuven-professoren Filip Abraham en Joep Konings.

Ze onderzochten hiervoor de jaarrekeningen van meer dan 10.000 Belgische bedrijven in de periode 1998-2008.

Productiviteit opkrikken

De meeste bedrijven proberen stijgende loonkosten te compenseren door hun productiviteit op te krikken. In de praktijk komt het erop neer dat ze meer taken uitbesteden en werknemers vervangen door machines. Ook dat is dus nefast voor de werkgelegenheid: als bedrijven een toename van de loonkost met 1% compenseren met een productiviteitsverbetering van 1%, dan daalt de werkgelegenheid in de privésector met 0,42%.

België, Europees koploper in loonkosten

De professoren vergeleken onze loonkost ook met die van onze buurlanden: sinds 1996 gingen de loonkosten 3,5% sneller omhoog dan het gemiddelde van Nederland, Duitsland en Frankrijk. In 2009 was België, na koploper Denemarken, zelfs het land met de hoogste loonkosten in Europa. Logisch gevolg: België is minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Loonkloof wegwerken = 60.000 job extra

Kunnen we de loonhandicap terugschroeven naar 0%, dan zouden er 60.000 à 73.000 jobs kunnen bijkomen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat de studie bij de twee professoren bestelde, roept de politici die bij de regeringsvorming betrokken zullen zijn alvast op hier werk van te maken. De meeste partijen hadden dit ook al opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Lees hier hoe ze het willen aanpakken.

Tekst: Hermien Vanoost

Hoeveel hou jij over van je brutoloon? Check het hier!