Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Huisvrouw belangrijker dan bankier?

Een schoonmaakster in een ziekenhuis heeft meer maatschappelijke waarde dan een bankier of fiscalist. Dat wordt aangetoond in het rapport ‘A Bit Rich?’ van de New Economics Foundation. Daarmee pleit zij voor een fundamentele herziening van de manier waarop arbeid gewaardeerd en beloond moet worden. 


Hoge salarissen niet altijd terecht


De auteurs van dit rapport hebben een nieuwe methode gebruikt om de waarde van verschillende functies in te schalen en willen zo bepaalde mythes ontkrachten die het toekennen van exorbitante salarissen verantwoorden. De New Economics Foundations, een Britse denktank, is van oordeel dat bepaalde werknemers – bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel of arbeiders die instaan voor afvalrecyclage – meer maatschappelijke waarde creëren. Elke euro die aan een kinderverzorgster besteed wordt, zou tussen 7,76 en 10,50 euro voordeel opleveren voor de maatschappij. 


Hoge salarissen, zo stelt het rapport, die voortvloeien uit uitzonderlijke winsten, worden verklaard door het feit dat bedrijven niet de reële kost van hun activiteiten in rekening brengen, zoals de kost voor de uitstoot van broeikasgassen. “Als de prijzen voor producten en diensten een juistere weergave zouden vormen van de reële productiekost, dan zouden bepaalde arbeidsprestaties zeker in vraag worden gesteld’, verklaren de auteurs van het rapport.


Financiële stimuli voor kostenverslindende jobs


In haar studie somt de New Economics Foundation tien mythes op over de verloning en de maatschappelijke waarde van een persoon. Doel: “Aantonen dat er geen directe link bestaat tussen een hoge verloning en een relevante maatschappelijke waarde. Het is geen eenvoudige intellectuele oefening: ze heeft immers aanzienlijke gevolgen voor de wijze waarop onze maatschappij en onze economie gestructureerd zijn. Financiële stimuli spelen daarin een belangrijke rol en we hebben veeleer de neiging ze voor te behouden voor de meest kostenverslindende jobs, op maatschappelijk en ecologisch vlak. Die aanpak moedigt op zijn beurt ongewenst gedrag aan... en ontmoedigt positieve activiteiten.”


Tekst: Rafal Naczyk


Download het volledige rapport (in het Engels).