Hoeveel zal Bart De Wever verdienen als burgemeester van Antwerpen?

De N-VA is als een pletwals over Vlaanderen gegaan. In Antwerpen haalde de partij een klinkende overwinning en dus maakt Bart De Wever zich nu op om de burgemeesterssjerp om te gorden.

Met 37,68% van de stemmen, 23 zetels in de gemeenteraad en 76.185 voorkeurstemmen voor De Wever zelf overtreffen de resultaten van deze verkiezingen alle verwachtingen van de Antwerpse N-VA. Tegenstrever Patrick Janssens erkende al snel ootmoedig zijn nederlaag en verklaart dat het nu aan de N-VA-kopman is om het initiatief te nemen.

Burgemeester van Antwerpen: 127.491,72 euro

Het salaris dat De Wever zal ontvangen als burgemeester van Antwerpen wordt – net als de salarissen van alle andere Vlaamse burgemeesters – in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement (= 53.511 euro ongeïndexeerd). Het percentage varieert al naargelang het aantal inwoners.

Voor een stad als Antwerpen, met meer dan 150.000 inwoners, bedraagt het salaris van de burgemeester 151,0897% van het brutojaarloon van een Vlaams Parlementslid. Geïndexeerd betekent dit dan concreet 127.491,72 euro bruto.

Cumul

Bart De Wever is van plan om zijn functie van burgemeester te blijven combineren met die van partijvoorzitter. Daarnaast blijft hij ook Vlaams parlementslid, gemeenschapssenator en heeft hij een betaald zitje als bestuurder in het Havenbedrijf van Antwerpen.

Wettelijk is dat perfect mogelijk. Elke burgemeester kan, ongeacht de grootte van zijn gemeente, naar hartelust jobs cumuleren. Er is wel regel die zegt dat de som van de wedde van de burgemeester en de eventuele wedden en vergoedingen die voortvloeien uit andere openbare of politieke mandaten niet hoger mag zijn dan 150% van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Voor een burgemeester van een grote stad, die sowieso iets meer dan 151% van die wedde verdient, gaat deze regel evenwel niet op. Het betekent wel dat De Wever voor zijn functie als Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator geen bijkomende vergoedingen kan krijgen.

Extraatjes

Net als gewone stadsambtenaren heeft de toekomstige burgemeester van Antwerpen ook recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening daarvan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgt De Wever dan weer niet.

Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, zal De Wever wel terugbetaald krijgen, tenminste voor zover hij kan aantonen dat deze verband houden met de uitoefening van zijn mandaat en dat ze effectief noodzakelijk zijn.

Tot slot een bijkomende opdoffer voor Janssens: voor een voormalig burgemeester is er geen uittredingsvergoeding voorzien.