Hoeveel verdient jouw burgemeester en zijn schepenen?

De gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan dichterbij. Hoeveel verdienen onze burgervaders eigenlijk? En wat mogen de schepenen jaarlijks in hun loonzakje verwachten?

Burgemeester van Gent en Antwerpen: 127.491,72 EUR

"Het loon van de schepenen is gekoppeld aan dat van de burgemeester", legt een ambtenaar op het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uit. "Om te achterhalen hoeveel een schepen verdient, moet je dus eerst weten hoeveel de burgemeester verdient. Dat salaris wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement (= 53.511 euro). Het percentage varieert al naargelang het aantal inwoners."

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten

Aantal inwoners Percentage t.o.v. parlementaire
vergoeding ( = 53.511 euro)
Brutojaarloon
vanaf 1 maart
2012
(geïndexeerd)
300 of minder 25,8788% 21.836,96 euro
Van 301 tot 500 28,6168% 24.147,32 euro
Van 501 tot 750 31,3409% 26.445,94 euro
Van 751 tot 1.000 34,9962% 29.530,32 euro
Van 1.001 tot 1.250 38,6376% 32.602,98 euro
Van 1.251 tot 1.500 39,7772% 33.564,65 euro
Van 1.501 tot 2.000 40,9169% 34.526,32 euro
Van 2.001 tot 2.500 42,3902% 35.769,45 euro
Van 2.501 tot 3.000 44,0997% 37.211,95 euro
Van 3.001 tot 4.000 46,0316% 38.842,11 euro
Van 4.001 tot 5.000 47,7411% 40.284,62 euro
Van 5.001 tot 6.000 52,7445% 44.506,58 euro
Van 6.001 tot 8.000 56,1496% 47.379,87 euro
Van 8.001 tot 10.000 60,0412% 50.663,62 euro
Van 10.001 tot 15.000 68,8250% 58.075,52 euro
Van 15.001 tot 20.000 73,7311% 62.215,39 euro
Van 20.001 tot 25.000 87,8797% 74.154,18 euro
Van 25.001 tot 35.000 93,6475% 79.021,17 euro
Van 35.001 tot 50.000 99,1374% 83.653,61 euro
Van 50.001 tot 80.000 116,2602% 98.102,13 euro
Van 80.001 tot 150.000 140,1516% 118.262,03 euro
Meer dan 150.000 151,0897% 127.491,72 euro

Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel je burgemeester per jaar verdient. Enkele voorbeelden:

Gemeente Aantal inwoners
op 1 december 2012
Burgemeester Brutojaarloon
Mesen 977 Sandy Evrard 29.530,32 euro
Merksplas 8.861 Frank Wilrycx 50.663,62 euro
Opwijk 13.991 Albert Beerens 58.075,52 euro
Maaseik 24.938 Jan Creemers 74.154,18 euro
Dendermonde 44.571 Piet Buyse 83.653,61 euro
Hasselt 75.626 Hilde Claes 98.102,13 euro
Leuven 97.995 Louis Tobback 118.262,03 euro
Brugge 118.244 Renaat Landuyt 118.262,03 euro
Gent 249.346 Daniël Termont 127.491,72 euro
Antwerpen 511.964 Bart De Wever 127.491,72 euro

Schepen: van 17.000 tot 95.000 euro bruto per jaar

Niet alleen het loon van de burgemeester, ook het aantal inwoners bepaalt mee hoeveel een schepen verdient aan zijn mandaat. Telt een gemeente (minder dan) 50.000 inwoners, dan verdienen de schepenen 60% van het brutojaarloon van de burgemeester. Is de gemeente groter, dan wordt dit 75%. De schepenen uit het stadsbestuur van Antwerpen en Gent verdienen op jaarbasis dus zo'n 95.618,79 euro. In een kleine gemeente als Mesen (minder dan 1.000 inwoners), verdienen de schepenen 17.718,192 euro bruto per jaar.

Het spreekt voor zich dat burgemeesters en schepenen van die kleinere gemeenten onmogelijk kunnen leven van hun mandaat en dus vaak nog een extra job hebben. Hoewel de discussie over die jobcumuls regelmatig oplaait, is er tot nu toe geen wet die beperkingen oplegt. En dus kan elke burgemeester of schepen, ongeacht de grootte van zijn gemeente, naar hartelust jobs combineren. Wat de cumulatie van openbare mandaten betreft, is er wel een regel. De som van de wedde van de burgemeester of schepen en de wedden, vergoedingen en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Daarnaast moeten de burgemeesters en schepenen, net als regerings- en parlementsleden, een lijst met mandaten neerleggen bij het Rekenhof. Die maatregel geldt sinds 2005 en is bedoeld om belangenvermenging tegen te gaan. Je kan de mandatenlijst hier raadplegen.

Extra's?

Tot slot hebben burgemeester en schepenen net als gewone ambtenaren recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening ervan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals hospitalisatieverzekering krijgen de burgemeester en zijn schepenen niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden uiteraard wel terugbetaald. Let wel, de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat en ze moeten noodzakelijk zijn. Het is aan de burgemeester en de schepenen om dit aan te tonen. Bij ontslag is er geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Meer info over de salarissen van burgemeesters en schepenen vind je op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.