Hoeveel verdient je baas meer dan jij?

Het functieniveau heeft over het algemeen een heel uitgesproken effect op het brutomaandloon. Hoe hoger op de ladder, hoe groter het loonverschil, zo blijkt uit onze Salarisenquête 2014.

Als we administratief ondersteunend personeel als referentie nemen, dan verdienen uitvoerende functies bruto 3,6% meer, professionele medewerkers (zoals stafdienst of experten) bijna 13% meer. Het middenkader klokt af op 22,3% meer op het brutoloonbriefje. Het hoger management (de grote baas, directieleden) krijgt de grootste loonbonus, zo’n 45% meer.